Oppgave nr 8-9

Oppgave nr 8 og 9 er relatert til rus. Relevant kompetansemål er føyd til etter de respektive oppgaver.

8. Faktaark om rus og rusmisbruk:

Hensikt: Lage et faktaark om rus hvor elevene lager spørsmålene selv og finner svarene. Samle og sortere data om rus fra Internett. (For eksempel på TV-aksjonens nettsider). Data kan brukes i skrivearbeid relatert til temaet.

Lærer plukker selv ut de fakta om rus og om TV-aksjonen som er relevante for klassen. Eventuelt finner elevene selv fakta på Internett, f. eks. på TV-aksjonens nettsider.

Aktivitet:

Eksempler på spørsmål:

 • Hva er et rusmiddel?
 • Hva kan rusmidler gjøre med personer?
 • Hvem kan få et rusproblem?
 • Hva gjør for mye alkohol med kroppen?
 • Hva gjør det med barna når de voksne drikker for mye alkohol?

Relevante kompetansemål

Etter 4. årstrinn

Norsk, skriftlige tekster:

 • foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett

Etter 7. årstrinn

Norsk, skriftlige tekster

 • bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte

Naturfag, kropp og helse

 • samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler

Samfunnskunnskap, samfunnsfag

 • drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel

9. Min pappa er fyllik

Hensikt: Bevisstgjøre ift at en alkoholiker kan være hvem som helst. Bevisstgjøre hvordan vi kan krenke andre, og hvordan vi kan ta vare på hverandre og få hjelp.

Aktivitet: Dramatiser disse hendelsene:

Scene 1

Trude går hjem fra skolen sammen med flere klassekamerater. De prater og ler. På den andre siden av gaten sitter en gjeng med alkoholikere. Den ene står og synger og er veldig full. Barna kommenterer alkoholikerne, og ler. Det de andre ikke vet, er at den ene er Trudes pappa. Trude synes det er flaut og vondt at pappaen hennes ikke er som andre pappaer.

Scene 2

Sander går i klassen til Trude. Sander bor i et stort hus sammen med storesøster Lise, mamma, pappa og hunden Siri. Når mammaen til Sander drikker alkohol ,blir Sander redd. Hun blir annerledes og ikke sånn mamma`er skal være. Hun er alkoholiker. Pappa vil ikke snakke om det. Det er ikke den mamma`n han er glad i. Hun lukter og blir annerledes og glemmer å vekke Sander. Når han snakker til henne, hører hun ikke etter. Hun blir en annen mamma.

Bruk noen av spørsmålene under som utgangspunkt til en samtale:

 • Hva tror du skjer inni Trude?
 • Hva kan klassekameratene gjøre om de får vite at dette er Trudes pappa?
 • Hvordan er det når andre er sint på eller ler av en av dem du er aller mest glad i?
 • Fordi pappaen til Trude er fyllik, kan ikke Trude ha bursdag hjemme. Hvordan tror du det er for henne?
 • Hvordan kan Trude få hjelp? Å be om hjelp er ikke det samme som å sladre.
 • Hva er hemmeligheten til Trude?
 • Hva er hemmeligheten til Sander?
 • Hva er likt og hva er forskjellig mellom Sander og Trude?

Oppfølgingsaktivitet:

Hensikt: Bevisstgjøre forskjell på psykisk og fysisk sykdom.

Aktivitet: Les teksten og diskuter spørsmålene nedenfor

Pappaen til Geir er veldig syk, så syk at han må være på sykehus lenge. Geir er redd for at pappaen skal dø. Klassen vet at Geir er lei seg. De lager tegninger som Geir får med seg hjem. De sier at de tenker på ham. Trude er også lei seg, men hun vil ikke fortelle til klassen at hun er lei seg.

Spørsmål:

 • Hva er forskjellen mellom Trude og Geir?
 • Hvorfor tror du Geir snakker om hva han tenker på, mens Trude ikke vil det?
 • Bør det være sånn?

Til læreren: For andre og utfyllende tekster se støttelitteraturen eller brosjyren til Voksne for Barn på Tv-aksjonens nettsider.

Relevante kompetansemål

Etter 4. årstrinn

KRL, filosofi og etikk

 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
 • samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis

Norsk, muntlige tekster

 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler
 • forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre

Naturfag, kropp og helse

 • samtale om ulike følelsesmessige opplevelser og reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse

Etter 7. årstrinn

Norsk, muntlige tekster

 • opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner
 • drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker

Samfunnsfag, samfunnskunnskap

 • drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel

Andre typer oppgaver

Vil du se andre typer oppgaver, gå til oppgaveoversikten ved å klikke her: Oppgaveoversikt