NRK Meny
Normal

Oppgave nr 10

Oppgave nr 10 er relatert til frivillighet. Relevant kompetansemål er føyd til etter oppgaven.

10. Faktaark om norsk frivillighet

Hensikt: Lære om norsk frivillighet og TV-aksjonen som norsk tradisjon og lage egne matematikkoppgaver ut ifra dette.

Aktivitet: Elevene lager selv matematikkoppgaver basert på faktaene de finner nedenfor og som de henter på nettet. Sammenlikn tallene og vis dette grafisk.

Fakta:

TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon på TV. På aksjonsdagen går 100.000 mennesker med bøsse og oppsøker 1,8 millioner husstander.

Resultat fra TV-aksjonen 2007:

Skolene samlet inn: 5 millioner kroner
Næringslivet samlet inn: 28 millioner kroner
Totalt: 238 millioner kroner

For 10 kroner kan vi forhindre smitte fra mor til barn.

Medisiner til 1 barn koster 1 krone per dag .

De ti største byene samlet inn i snitt per innbygger i 2007 (kr):
(Bøsser og næringsliv til sammen)
Oslo: 66,62
Stavanger: 54,45
Sandnes: 53,87
Tromsø: 52,78
Trondheim: 51,58
Kristiansand: 47,19
Drammen: 46,61
Skien: 44,57
Bergen: 44,44
Fredrikstad: 39,09


De ti mest gavmilde kommunene i 2007 (kr):
(Bøsser og næringsliv til sammen)
Utsira: 245,04
Tinn: 217,59
Træna: 206,91
Eidfjord: 198,33
Bykle: 161,12
Kvitsøy: 131,31
Forsand: 128,29
Hasvik: 122,29
Bokn: 118,07
Bømlo : 111,24

Eksempel på oppgaver:

  • I klassen til Ida går det 20 elever. I Drammen hvor skolen til Ida ligger er det 55.000 innbyggere. De trenger 500 voksne bøssebærere. Hvor mange elever må gå med bøsse sammen med foreldrene sine for å få nok bøssebærere? Hvor mange klasser med samme antall elever som Idas klasse blir det?
  • Et barnekor på Hønefoss lagde egen ”Sammen for barn” CD som de solgte. Den kostet 250 kroner. De samlet inn 100.000 kroner. Hvor mange CDèr solgte barna?

Relevante kompetansemål

Etter 4. årstrinn

Matematikk, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk

  • samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram, og kommentere illustrasjonene

Etter 7. årstrinn

Matematikk, Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk

  • representere data i tabeller og diagram som er framstilt digitalt og manuelt, og lese, tolke og vurdere hvor nyttige de er
  • finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere de i forhold til hverandre

Andre typer oppgaver

Vil du se andre typer oppgaver, gå tilbake til oppgaveoversikten ved å klikke her: Oppgaveoversikt