NRK Meny
Normal

Leter etter mennesker over hele verden

Oppsporingstjenesten i Røde Kors er for mange eneste mulighet til å gjenopprette kontakt mellom mennesker som har blitt splittet på flukt. Nå skal tjenesten bli mer effektiv med penger fra TV-aksjonen.

Yazidiar på flukt i august 2014.

Oppsporingstjenesten gjenoppretter kontakt mellom mennesker som kommer bort fra hverandre som følge av krig, migrasjon, konflikt og katastrofe. Her er mennesker på flukt i august 2014.

Foto: RODI SAID / Reuters

Røde Kors har planlagt å bruke 19 TV-aksjonsmillioner på tiltak i Norge. Et av tiltakene er å styrke oppsporingstjenesten som hjelper mennesker som har kommet bort fra hverandre på flukt, med å finne sammen igjen.

To ansatte jobber med oppsporing hos Røde Kors i Norge i dag. Seniorrådgiver i organisasjonen, Brita Liholm Johannesen, mener det er for lite og vil styrke tjenesten ved å bruke to av de 19 millioner kronene.

– Med økte ressurser kan vi hjelpe flere ved å iverksette oppsporing etter savnede familiemedlemmer. Vi vil også bruke kortere tid per sak, sier Liholm Johannesen.

I 2015 fikk Oppsporingstjenesten mer enn 750 henvendelser knyttet til gjenforening, mot om lag 400 året før.

Eneste hjelp til å finne igjen familie

Oppsporingstjenesten i Røde Kors og Røde Halvmåne er den eneste organisasjonen som kan lete etter mennesker i krigs- og konfliktområder. Med organisasjonens 190 nasjonalforeninger er det mulig å lete etter mennesker over hele verden.

– Mennesker som har mistet en av sine nærmeste og aldri får visshet om hva som har skjedd med dem, blir utsatt for et ufattelig psykisk press. Gjennom Oppsporingstjenesten kan ofre for krig, konflikt og katastrofer få et svar. I mellom 50 og 60 prosent av sakene finner vi svar, forklarer seniorrådgiveren.

Brita Liholm Johannesen i Røde Kors

Brita Liholm Johannesen i Røde Kors mener Oppsporingstjenesten må styrkes for å kunne behandle saker mer effektivt. Om lag to millioner innsamlede kroner skal brukes til dette formålet.

Foto: Røde Kors

2. verdenskrig gjorde tjenesten nødvendig

Oppsporingstjenesten i Røde Kors i Norge har vært i drift siden 1938. Behovet for kommunikasjon gjennom tjenesten ble ekstra stort da 2. verdenskrig brøt ut, den gang gjennom papir og blyant.

– Under og etter krigen, formidlet Røde Kors 120 millioner Røde Korsmeldinger mellom fanger og pårørende. 23 millioner slike meldinger ble formidlet mellom sivile. Til sammenligning ble det formidlet 18 millioner Røde Korsmeldinger under krigen på Balkan mellom 1992 og 1995, sier hun.

Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål om savnede fra 2. verdenskrig. Røde Kors jobber fremdeles med et tosifret antall saker fra krigen årlig.

– Vi jobber fremdeles med oppsporingssaker fra 2. verdenskrig. Bare i den norske oppsporingstjenesten registrerer vi mellom 30 og 40 saker hvert år. Dette kommer i tillegg til saker knyttet til kriger og konflikter av nyere dato, sier hun.