I tog for større åpenhet

Barneombud Reidar Hjermann startet tirsdag oppkjøringen til årest TV-aksjon sammen med 400 barn, The BlackSheeps - vinnerne av Melodi Grand Prix Junior - og Finn Arve fra barne-TVs ”Ugler i mosen”.

I tog for åpenhet

400 skoleelever gikk i tog i Tromsø for å markere åpningen av TV-aksjonen Blå Kors.

Foto: Kristin Ketilsson

Den landsdekkende åpningen av TV-aksjonen fant sted i Tromsø i dag med konserter, appeller og stort barnetog i gågaten.

Barns rettigheter

Barneombudet snakket om barns rettigheter til 400 barn som var samlet i Fokus kino. Vinnerne av årets Melodi Grand Prix Junior, The BlackSheeps, holdt appell og konsert. TV-aksjonskoret i Tromsø, som består av elever fra Kulturskolen i byen sammen med elever fra musikklinjen i videregående skole, fremførte aksjonssangen ”Hope”.

Anna Trondsen og Reidar Hjermann

Anna Trondsen åpnet aksjonen sammen med barneombudet.

Foto: Kristin Ketilsson

Barna fikk se filmer fra TV-aksjonens skoleprogram ”Større åpenhet – mindre skam” som er utarbeidet for landets grunnskoler.

Programmet har som mål å hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk, får ofte ikke tilstrekkelig omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at disse barna får en bedre oppvekst og et bedre utgangspunkt for voksenlivet.

Håpsballong

Elevene i Tromsø har de siste dagene laget bannere og også tegninger som ble brukt som flagg i toget. Finn Arve fra barne-TVs ”Ugler i mosen” hadde laget sine egne bannere og varmer opp publikum fra scenen før toget startet.

Aksjonsleder Harriet Rudd og elvene Arja Arnesen og Sigrid Fagerholt fra Selnes skole holdt apeller. Helt til slutt ble det sendt opp en egen ”håpsballong”.

400 skoleelever samlet i Tromsø

Fykjesaksjonsleder i Troms og Finnmark Linn Kristiansen hadde mobilisert skolene til åpningen av årets TV-aksjon.

Foto: Kristin Ketilsson