Hopp til innhold

Dette skal pengene gå til

Pengene fra årets TV-aksjon skal Røde Kors bruke til å gi over to millioner mennesker livsviktig hjelp.

Tv-aksjonen 2016 går til Røde Kors sitt arbeid for mennesker i krigsområder

Røde Kors er til stede med lokale frivillige som skal sørge for å få hjelpen helt fram til de som er rammet.

Foto: Thomas Søbstad / NRK

Hver dag befinner millioner av mennesker seg i områder preget av krig og konflikt.

De er mennesker som mangler det mest nødvendige i livet som mat, vann, medisiner og trygghet.

Røde Kors er til stede med lokale frivillige som skal sørge for å få hjelpen helt fram til de som er rammet. Med pengene fra årets aksjon kan veldig mange mennesker få et bedre liv.

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen

Sven Mollekleiv

President i Norges Røde Kors Sven Mollekleiv.

Foto: Eli Eikenæs Vengen / NRK

President i Norges Røde Kors Sven Mollekleiv har vært i Syria en rekke ganger. Han ser at pengene når fram.

– Frivillige i Røde Kors ser ødeleggelsene på nært hold, og de gjør en utrolig innsats for å redde liv med førstehjelp, mat og humanitært arbeid, sier han.

I år skal pengene som samles inn brukes i disse landene:

Syria

Borgerkrigen har vart siden mars 2011. Over 220 000 mennesker er drept
så langt, over 10 500 av disse er barn. 11,4 millioner mennesker er drevet på flukt.

TV-aksjonen skal gi 605 000 mennesker livsviktig hjelp ved å:

 • Bygge opp helseklinikker som kan gi livsviktig behandling.
 • Dele ut mat, vann, medisiner, ulltepper og andre nødvendige hjelpemidler.
 • Gjenoppbygge vann- og sanitæranlegg.
 • Styrke Syria Røde Halvmåne for å lære opp lokale frivillige som kan hjelpe der det trengs mest.

Libanon

Ansatte fra Røde Kors deler ut vann

Rundt 1,5 millioner syrere har flyktet til Libanon som følge av krigen.

TV-aksjonen skal gi 273 000 mennesker livsviktig hjelp ved å:

 • Bygge opp helseklinikker som kan gi livsviktig behandling til flyktninger.
 • Hjelpe lokalbefolkningen med vaksiner og behandling av barnesykdommer.

Sør-Sudan

Sør-Sudan er verdens yngste stat, men også et av verdens fattige land. Borgerkrigen som har vart i tre år, har drevet nesten 1,5 millioner mennesker på flukt.

TV-aksjonen skal gi 17 500 mennesker livsviktig hjelp ved å:

 • Skaffe flere mobile kirurgiske team som kan flys inn for å utføre livsviktig behandling på sivile som ellers ikke vil få noen form for hjelp.
 • Lære opp frivillige som kan undervise i forebyggende helsearbeid, som viktigheten av rent vann og trygg oppbevaring av matvarer.
 • Trappe opp førstehjelpsutdanningen.
 • Beskytte helsepersonell som er utsatt for angrep og derfor har krav på beskyttelse.

Afghanistan

Gravide kvinner får helsesjekk
Foto: Thomas Søbstad, NRK

I Afghanistan dør 1 av 11 kvinner i barsel, og landet har verdens høyeste
andel av barn som dør før de er ett år gamle. Forventet levealder er 49 år.

TV-aksjonen skal gi 334 000 mennesker livsviktig hjelp ved å:

 • Styrke førstehjelpstilbudet for kvinner. Flere steder kan ikke kvinner ha fysisk kontakt med menn, så det trengs flere kvinnelige helsearbeidere.
 • Støtte driften til de ortopediske sykehusene som behandler krigsskader.
 • Forbedre helsetilbudet til mor og barn for å få ned barnedødeligheten.

Somalia

25 år med krig har gjort situasjonen for mange somaliere vanskelig. Innbyggerne har svært små muligheter til å bygge et godt liv for seg og sine. Totalt anslås 2,5 millioner å være på flukt.

TV-aksjonen skal gi 700 000 mennesker livsviktig hjelp ved å:

 • Bygge permanente helseklinikker nord i landet der tilbudet er dårlig i dag.
 • Bygge sentre for rehabilitering av krigsskadde.
 • Gi returnerende flyktninger og internt fordrevne tilgang til helsetjenester og rent vann.

Myanmar

En stor del av befolkningen i Myanmar lever i dyp fattigdom og mangler tilgang på helsetjenester. I deler av landet er det fortsatt borgerkrig og lokalbefolkningen lider. Antall internt fordrevne øker, og svært mange kan heller ikke vende hjem fordi områdene de kommer fra, er dekket med landminer og udetonerte bomber.

TV-aksjonen skal gi 208 000 mennesker livsviktig hjelp ved å:

 • Bygge mobile helseklinikker i konfliktområder.
 • Gi innbyggerne økonomisk støtte til å starte små bedrifter eller drive opplæring, for å sikre fremtidig inntektsbringende næringsgrunnlag.
 • Støtte internt fordrevne
 • Fysisk rehabilitering av mineofre og forebyggende arbeid knyttet til miner
Mineopplæring
Foto: Espen Aarsvold / NRK

Mellom-Amerika (Honduras, El Salvador, Guatemala)

De tre landene er blant verdens mest voldelige, og topper FNs drapsstatistikk. Ekstrem vold fører til at familier blir revet fra hverandre, omsorgspersoner blir drept og barn vokser opp uten trygge rammer.

TV-aksjonen skal gi 30 000 mennesker livsviktig hjelp ved å:

 • Forbedre helsetilbudet til uskyldige sivile i de mest voldsutsatte områdene i de store byene.
 • Begrense rekrutteringen til kriminelle gjenger, og hjelpe etablerte gjengmedlemmer ut av kriminalitet.

Noe av pengene går også til Norge

I Norge bor det i dag 170 000 mennesker med flyktningbakgrunn. Over 14 000 bor i asylmottak, og mange av disse er barn.

Livene til flyktninger er ofte preget av isolasjon og passivitet, og mange sliter med psykiske lidelser etter traumatiske opplevelser.

I Norge skal Røde Kors bruke penger på:

 • aktiviteter på asylmottak
 • flyktningguide – en guide i det norske samfunnet
 • helsehjelp for papirløse
 • oppsporing av mennesker på flukt
Hjelpen kommer fram