Vil samle helseforetak i kommunene

Helse Midt-Norge vil at hver kommune skal samles under samme helseforetak. Flere kommunesammenslåinger skjer på tvers av dagens grenser mellom helseforetakene. Når det står mellom liv og helse er det ikke aktuelt å dele ansvaret mellom to forskjellige avdelinger. Det skriver Helse Midt-Norge i en pressemelding.