Hopp til innhold

Vil at aktivitet på resept skal bli like viktig som medikamenter

Legestudenter mener de lærer for lite om aktivitet som medisin. Nå jobber de for at studieplanen skal endres.

Vil ha mer om aktivitet på studiet

Maren Lerfald (20) og Hilde Østnor (22) sier det er en snakkis blant medisinstudentene at aktivitet som medisin får for lite prioritet i medisinstudiet.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Når jeg er ferdig utdannet etter seks år, håper jeg å ha like mye kunnskap om aktivitet som jeg har om medikamenter, sier Hilde Østnor.

Hun går andre trinn på medisinstudiet ved NTNU, og leder medisinstudentenes linjeforening.

Østnor sier det er en «snakkis» blant studentene at aktivitet får for lite oppmerksomhet gjennom studiet:

– Vi har litt treningsfysiologi og noe undervisning om trening som behandling av hjertesykdommer. Vi får vite at trening er bra. Det er for vagt.

Nevnes i bisetninger

Førsteårsstudent Maren Lerfald har samme inntrykk:

– Aktivitet blir nevnt i forelesninger ofte i bisetninger. Vi lærer sjelden noe konkret.

Studentene stusser over at aktivitet som medisin så lite oppmerksomhet når livsstilssykdommer og fedme stadig blir vanligere.

– Mange livsstilssykdommer kunne vært unngått hvis pasienter fikk aktivitetsresept fra legen. Samfunnet vil tjene på at legene får mer kunnskap om aktivitet, sier Østnor.

Aktivitetshåndboken

Alle leger skal etter planen ha aktivitetshåndboka. Med boka får leger hjelp med å finne aktivitet for pasienter som lider av for eksempel stress, diabetes, schizofreni og fedme.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Må lære å bruke boka

I 2009 skal alle fastlegene i Norge ha fått aktivitetshåndboka i posten, og nylig sendte Aktivitetsalliansen ut et nytt spesialopplag håndboken til 1600 allmennleger utdannet etter 2009 og 650 sisteårs legestudenter.

Mens medikamenthåndboka hjelper legen å finne riktig medisin, skal aktivitetshåndboka hjelpe å finne aktivitet for pasienter med ulike lidelser.

Østnor frykter at mange har boka stående i hylla, uten å bruke den:

– Problemet er at leger ikke lærer hvordan den skal brukes. Boka er tykk og virker veldig overveldende.

Aktivitet som medisin

– Aktivitet som medisin er én av løsningene på helseutfordringene vi står overfor, sier legestudent Hilde Østnor (t.v.). Hun støttes av medstudent Maren Lerfald.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

På bakgrunn av dette har Aktivitetsalliansen laget en veileder til boka, noe studentene mener er et dytt i riktig retning.

Nordrum

Ivar Skjåk Nordrum sier at aktivitet som medisin er blitt diskutert siden han begynte på medisinstudiet for 40 år siden. – Det går i reprise, sier professoren.

Foto: Jørn Ove Sæternes / NTNU

Endrer studieplanen

– Norske legestudier har alltid hatt mindre fokus på livsstilsproblemer og langsiktige tiltak. Men noe er i ferd med å skje ved NTNU, sier professor Ivar Skjåk Nordrum, som er studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin.

For et drøyt år siden ble forslag til endringer av studieplanen lagt frem. Et forslag var å innføre et emne om helsefremming og forebygging.

Nordrum mener aktivitet som medisin vil få mer oppmerksomhet når emnet introduseres, trolig høsten 2017.

Østnor og Lerfald mener endringen er en god start, og skal sende inn et svar på høringsrunden om endringen:

– Det gjør vi for å pushe på så dette faktisk blir innført.

Ingen «quick fix»

Ifølge professor Nordrum har fysisk aktivitet som medisin vært diskutert i årevis. Én av grunnene til at lite er gjort, er at resultatene av aktivitet som medisin kun ses på lang sikt.

– Det som gir resultater på kort sikt er lettere å selge inn. Fysisk aktivitet gir ikke gevinst i morgen eller i overmorgen. Et problem er at pasienter forventer å få medikamenter når de er hos legen, og forventer å bli friske tvert. Leger er ikke de eneste som må ta ansvar. Befolkningen må vise egeninnsats, sier Nordrum.

Siste fra Trøndelag

Northug i brytekamp med svenske da Klæbo vant suverent: – Måtte bare få ham unna