Hopp til innhold

Skole bestemt nedlagt etter gjentatte regelbrudd

Utdanningsdirektoratet har vedtatt å trekke godkjenningen til den private skolen Trondheim international school.

Trondheim International School

Trondheim international school (1.-10. trinn) har hatt problemer siden 2009. Utdanningsdirektoratet har gjort tre tilsyn med skolen, og har nå vedtatt at skolen må legges ned fordi de ikke retter opp feilene de har gjort.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Siden 2009 har Utdanningsdirektoratet hatt tre tilsyn ved Trondheim international school (This). I hvert tilsyn har de avdekket lovbrudd.

Skolen har fått flere sjanser til å rette opp og begynne å følge friskoleloven slik de må. Den siste sjansen fikk de i fjor.

– Skolen har ikke vist evne til å rette opp regelbruddene. Vi må ha tillit til at skolen følger regelverket. Gjør de ikke det, mener vi det er riktig å trekke godkjenningen, sier Bente Barton Dahlberg, avdelingsdirektør i tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet.

Skal klage på vedtaket

Torsdag denne uka vedtok direktoratet å trekke skolens godkjenning, noe som betyr at skolen må legges ned umiddelbart.

Skolen har imidlertid en siste mulighet for å overleve: Å klage til Kunnskapsdepartementet. Det må skje innen tre uker.

May Liz Bjørnevik Tho bekreftet overfor NRK at styret har sendt en begjæring til departementet om at vedtaket ikke blir iverksatt før klagesaken er avgjort.

– Betydningen av at det eventuelt gis utsatt iverksettelse vil være at skolen kan drive som normalt inntil klagesaken er endelig avgjort. En kan trolig regne med at departementet ikke rekker å fatte noe vedtak før neste skoleår er i gang. Vi planlegger derfor oppstart av skoleåret 2016-2017 som normalt, skriver Bjørnevik Tho i en e-post til NRK.

Etter planen skal elevene starte på skolen igjen mandag 15. august.

– Styret ved skolen er sterkt uenige i de faktiske og rettslige vurderinger som er gjort, skriver Bjørnevik Tho i e-posten.

Brutt regelen om skolepenger

Utdanningsdirektoratets tilsyn har blant annet vært knyttet til skolens systemer for å følge regelverk, elevers rettigheter, psykososialt miljø og økonomi.

I friskoleloven heter det at alle skolepengene skal gå til elevene – en regel Trondheim international school skal ha brutt.

– Dette er en alvorlig sak, en av de mest alvorlige vi har hatt. Det skjer svært sjelden at vi vedtar å trekke godkjenningen, sier Dahlberg.

De siste par årene er det fire skoler som har fått trukket godkjenning i Norge.

– Vi gjør grundige overveielser før vi kommer til en slik beslutning. Det får store konsekvenser for elever og ansatte ved skolen, sier Dahlberg.

De cirka 200 elevene har rett til skoleplass i sin hjemkommune. Trondheim kommune har tidligere uttalt til NRK at elevene ved Trondheim international school vil få et godt tilbud ved andre skoler i kommunen.