– Mobberen må bytte skole

I vår ble en elev utsatt for alvorlig mobbing. Nå sier elever og rektor ved Sunnland skole i Trondheim at mobberen må flytte skole etter to advarsler.

Video Virksom antimobbe-metode

Antimobbe-programme tpå sunnland skole vekker oppsikt.

Refleksvest på Sunnland skole

På Sunnland skole har mobbinga gått ned etter at flere lærere er ute i friminuttene.

Foto: Tone Iversen / NRK
Hanne Holthe Johansen i elevrådet ved Sunnland skole i Trondheim.

Hanne Holthe Johansen i elevrådet ved Sunnland skole i Trondheim er garderobevakt.

Foto: Tone Iversen / NRK
Robert Flataas jobber med mobbing på Sunnland skole i Trondheim.

Robert Flataas forsvarer den strenge antimobbe-trappa på Sunnland skole i Trondheim.

Foto: Tone Iversen / NRK

Trondheim kommune har en aktiv politikk mot mobbing. Likevel hender det at mobberne får fritt spillerom.

– Vi vet at mobbing skjer for ofte. Og vi vet at voksne kan bidra til å redusere omfanget av mobbing, sier prosjektleder Erlend Moen i Trondheim kommune.

Råare vald i skulane

Mobbing øker i skolen

Politisak

På årets Lerkendal-seminar fikk lærere og rektorer høre om kampen mot mobbing på Sunnland ungdomsskole. Før sommeren herjet en stygg mobbesak skolen.

– Vi har hatt en veldig stygg mobbesak her på skolen, som vi har jobbet med dette året spesielt. Det har vært veldig arbeidskrevende, men vi har fått mye lærdom, sier fagleder ved Sunnland skole, Robert Flataas.

Det gikk så langt som til at politiet ble koblet inn, i en sak som omfattet hele 16 elever som måtte møte i konfliktrådet.

– Vi måtte sette oss ned og innrømme at vi var kommet til et punkt hvor vi ikke strakk til lengre. Vi måtte ha hjelp utenfra, sier Flataas.

Trapp mot mobbing

Skolen tok kontakt med skoleteamet i Trondheim kommune for å få råd og støtte i den videre prosessen. Løsningen ble en trapp med reaksjoner som alle elevene ble gjort kjent med.

– Dersom en elev blir tatt i å mobbe en annen elev tilkalles foreldrene til skolen. Mobberen må deretter bli med foreldrene hjem. Det er trinn ett, sier Hanne Holthe Johansen i elevrådet ved Sunnland skole.

– Trinn to er at eleven blir flyttet ett trinn ned, men får fortsatt den samme undervisningen.

– Ved trinn tre må eleven bytte skole. Eleven blir altså utvist fra Sunnland skole.

– For mange kan nok mobbetrappen, eller konsekvenstrappen som vi også kaller den, virke veldig streng, sier Flataas.

Kultur, ikke ukultur

Flataas mener kampen mot mobbing begynner veldig tidlig, nesten før det er snakk om mobbing.

– Vi må reagere tidlig, og hele skolen og hele miljøet må forandres.

– Tilbakemeldingene vi har fått tyder på at dette fungerer, men det må jobbes hardt for ikke å komme i samme situasjon.

I følge Flataas har mobbetrappa og andre tiltak, som det å ha flere voksne synlig i skolegården i friminuttene, ført til mindre mobbing på Sunnland denne høsten.

Respekt-vest

Ett av tiltakene de har gjennomført fra i høst på Sunnland skole er at tiendeklassingene skifter på å ha vakt i garderoben.

– Vi passer på at det ikke blir trøbbel i gangene av noe slag, og at ingen blir mobba, sier Hanne Holthe Johansen, elevrådet, Sunnland skole.

– Vi har ikke sett noe som likner på mobbing etter at vi begynte med dette i høst.

Digital mobbing kjennes like godt

– Det er viktig at elever vet hva de bør gjøre når de opplever mobbing. Det finnes hjelp, sier prosjektleder i Medietilsynet, Stian Lindbøl.

– I dag snakkes det mye om digital mobbing. Det kan for eksempel være at man tar mobilbilder av andre i ubehagelige situasjoner, eller oppretter falske facebook-profiler.

– Når elever blir sykemeldt eller velger å flytte skole, da har det gått for langt, sier Lindbøl, som har sett hvor langt mobbing kan gå gjennom sitt arbeid i Medietilsynet.

Besøk Medietilsynets nettsted mot digital mobbing for elever i ungdomsskolen; dubestemmer.no.

Se kortfilmen om «bitching», laget av elever ved Ski videregående skole:

Video Personlig film om bitching

Bitching er en lavmælt form for mobbing, som går ut på verbale angrep gjennom sosiale medier, ironiske kommentarer og utfrysning. Denne kortfilmen er laget av elever ved Ski videregående skole.