Hopp til innhold

Vil ha engelske klasser i grunnskolen

NTNU, Sintef og Statoil kan miste viktig utenlandsk arbeidskraft om Trondheim ikke kan tilby internasjonale skoleplasser til barna deres. Nå vurderer politikerne om den offentlige skolen skal tilby engelske klasser.

Skolemateriell

Politikerene i Trondheim mener det bør gis et tilbud med undervisning på engelsk også i de offentlige skolene i Trondheim.

Foto: Colourbox

Hvert år kommer en rekke ekspertinnvandrere, såkalte expats, til internasjonale bedrifter og institusjoner i Trondheim. Men utdanningstilbudet til deres engelskspråklige barn er mangelfullt.

– Vi merker at en del ønsker en garanti for at barna får plass på en internasjonal skole. Får de ikke det, kan en helhetsvurdering gjøre at de ikke kommer, sier daglig leder i Expat Mid-Norway, Ellen Hoprekstad.

Firmaet hennes hjelper utenlandske spesialister og deres familier med å etablere seg i Trondheim, på vegne av blant andre Statoil, NTNU, Siemens og Marintek.

– Politikerne må tenke nytt

Ellen Hoprekstad

– Det er viktig for bedriftene at behovet for internasjonale elevplasser blir dekket, sier Ellen Hoprekstad i Expat Mid-Norway.

Foto: Expat Mid-Norway
Yngve Brox er gruppleder for Høyre i Trondheim.

Gruppeleder for Høyre i Trondheim, Ynge Brox, mener saken krever nytenking og fleksibilitet.

Foto: Høyre. / NRK

Trondheim har to private internasjonale skoler, Birralee International School og Trondheim International School. Begge har omtrent 200 skoleplasser hver, og begge har ventelister.

Dette bekymrer også politikerne. Kommunalråd for Arbeiderpartiet i Trondheim, Eirik Schrøder, er redd manglende skoleplasser i grunnskolen hindrer utenlandske fagfolk å komme for å jobbe ved regionens store, internasjonale bedrifter.

– I verste fall mister vi flinke forskere og professorer. Det er synd, sier han.

Byens politikere har fått henvendelser direkte fra bedriftene om at kapasiteten er for dårlig på de internasjonale skolene. Et enstemmig formannskap i Trondheim er derfor villig til å tenke nytt.

Vil ha tilbud i den offentlige skolen

– Oslo kommune oppretter internasjonale tilbud innenfor den offentlige grunnskolen fra neste høst, og vi vil se på erfaringene de gjør seg, sier kommunalråd for Høyre, Yngve Brox.

– Utfordringen er at dette må gjøres etter forsøksbestemmelsene i lovverket. Det er langt mer krevende enn å opprette en ny ordinær offentlig skole.

Politikerne vil også styrke samarbeidet med de private internasjonale skolene. Det kan innebære at kommunen sammen med bedriftene bidrar økonomisk til at privatskolene kan øke kapasiteten.

– Det viktigste er ikke er om det er private eller offentlige aktører som står for tilbudet, men at byen får nok internasjonal skolekapasitet, sier Brox.

LES: Ingrid Alexandra begynner på internasjonal skole

– Expatene flytter ikke hit for godt

Ellen Hoprekstad i Expat Mid-Norway sier det er en viktig faktor for expatene hvilket skoletilbud barna får.

– Veldig mange som kommer hit vet at de ikke skal være her resten av livet. De er derfor avhengige av at barna får gå i en internasjonal klasse, siden de skal hjem igjen eller videre til et annet land.

Hoprekstad sier det dermed er viktig for bedriftene hvilket skoletilbud barna får, og håper behovet for internasjonale elevplasser blir dekket.

NTNU

NTNU er en av institusjonene som har bedt politikerne gjøre noe med de manglende skoleplassene for expatenes barn.

Foto: SVEN-ERIK KNOFF