Trøndelag har fått ny domkirke

10.000 katolikker i Midt-Norge har fått ny domkirke i Trondheim. I helga er det stor innvielse av nykirka i Trondheim sentrum.

I dag fikk folk mulighet til å oppleve den nye katolske domkirken. Velsignelse av gaver og orgelresitasjon var første post på programmet. Og til vasper

St. Olav katolske domkirke fra 1973 var dårlig isolert og lite egnet som domkirke for den katolske menigheten. Nå er den revet og en ny kirke har sett dagens lys.

St. Olav katolske Domsogn

Den katolske menigheten i Norge teller 113.000 registrerte katolikker. Ca 10.000 av dem holder til i Midt-Norge.

Innvielse i fire dager

I helga er det storstilt vigsling av den nye Domkirka. Innvielsen startet allerede torsdag kveld og fortsetter gjennom hele helga med selve vigslinga i form av ei messe lørdag kl 1200.

Menigheten melder om full kirke allerede og må henvise interesserte til å følge vigslinga på storskjerm i et menighetssenter ved siden av kirkerommet.

Fredag kveld var det flere gjester tilstede for å overvære vigsling av gaver til kirka og vesper kl.19. Blant gjestene var også preses i den norske kirke, Helga Byfuglien, og domprost Ragnhild Jepsen.

En katolsk geistlig hilser på preses Helga Byfuglien

En katolsk geistlig hilser på preses i den norske kirke, Helga Byfuglien.

Foto: NRK/ Ole Petter Klepp