Trafikkulykke på E6

Nødetatene rykker ut til en trafikkulykke i sørgående felt på E6 Heimdalsmyra. Ulykken skjedde rett sør for innsnevringen til ett kjørefelt, skriver politiet.