Hopp til innhold

Styrker Luftforsvaret og apparatet rundt jagerflyene F-35

Regjeringen øker budsjettet til Forsvaret med 6,8 milliarder kroner, og styrker også den sivile beredskapen. Penger til F-35 er en stor post i statsbudsjettet.

F-35 tar av fra kampflybasen på Ørland

F-35 tar av fra hovedflyplassen på Ørlandet.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Luftforsvaret styrkes i 2023 for å ivareta videre innfasing, drift og økt aktivitet av flere nye kampfly.

Forsvarsbudsjettet øker med 6,8 milliarder til et totalbudsjett på 75,8 milliarder kroner.

I løpet av 2023 vil Norge etter planen ha mottatt 46 av i alt 52 nye kampfly. Nødvendig infrastruktur for F-35 er fortsatt under etablering.

F-35 ved Ørland kampflybase

Luftforsvaret styrkes i 2023 for å ivareta videre innfasing, drift og økt aktivitet av flere nye kampfly.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Regjeringen planlegger å bruke om lag 8,5 milliarder kroner til materiellprosjekter.

Hoveddelen av materiellprosjektene er knyttet til anskaffelsen av nye F-35 kampfly med utrustning og baseløsning.

Flere av prosjektene som følger av vedtaket om at hovedbasen for Forsvarets nye kampfly etableres ved Ørlandet er nå i avslutningsfasen og planlegges ferdigstilt i 2023.

Vil styrke hele Luftforsvaret

– Vi har ikke fått satt oss helt inn i statsbudsjettet enda, men er godt fornøyd med at Luftforsvaret styrkes og at blant annet satsingen på luftvern fortsetter som planlagt, sier sjef for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland til nrk.

Les også: Norge mangler luftvern som kan skyte ned større missiler

Utskyting av luftvern på Kreta, av norske og tyske styrker
Utskyting av luftvern på Kreta, av norske og tyske styrker

Luftforsvaret fortsetter i 2023 utbyggingen av luftvernet.

Luftvern er viktig for å beskytte våre flybaser og for at Luftforsvaret skal kunne yte kampkraft, sier Folland.

950 millioner kroner skal gå til forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Trøndelag i 2023.

Utbedring av hovedrullebanen videreføres.

Forsvarssjefen har denne kommentaren til budsjettet:

Det er et godt budsjett som følger den opptrappingen som er lagt i langtidsplanen for Forsvaret. Beredskap, personell og kompetanse er viktige satsningsområder, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Les også: Dette er det norske luftvernsystemet Zelenskyj ønsker i Ukraina

Luftvern, NASAMS, på Ørland
Luftvern, NASAMS, på Ørland

Regjeringen forslår videre å styrke Luftforsvaret ved å sikre at kapasiteten på maritim luftovervåkning ivaretas og videreføres i 2023.

Det dreier seg utfasing av overvåkningsflyene P-3 Orion og innfasing av P-8 Poseidon.

Luftforsvaret fortsetter innfasingen av de nye AW101 «SAR Queen» redningshelikoptrene.

Planen er at alle helikoptre og baser skal være i full operativ drift i løpet av 2023.

Sea King tar av for Sar Queen ved Ørland flystasjon

Nye redningshelikoptre, AW 101 Sar Queen.

Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Prioriterer evne til operasjoner i krise

– Budsjettforslaget til regjeringen legger opp til at daglige nasjonale operasjoner og beredskap og evne til operasjoner i krise og krig i 2023 prioriteres først. Det Forsvaret vi har, må virke i dag, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

Regjeringens forslag til statsbudsjett legger til rette for investeringer i blant annet nye ubåter, nye maritime patruljefly, nye kystvaktfartøyer og oppgradering av CV-90 kamp- og støttevogner.

Stormpanservogn

CV-90 kamp- og støttevogner er blant utstyret som skal oppgraderes.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Det skal også brukes penger på nye stridsvogner og modernisering av kampnære IKT-systemer.

Regjeringen viser til at budsjettforslaget legger til rette for en styrking av forsvarsevnen og den nasjonale beredskapen.