Stor hyttekontroll i Åsenfjord

En omfattende hyttekontroll i Åsenfjorden i Levanger skal avdekke om hytteeiere tar seg til rette. Saken ble vedtatt torsdag. – Det kan foregå omfattende ulovlig bygging, mener rådmannen.

Løvtangen i Åsenfjorden.

Kommunen setter i gang kontroll av hytter i Åsenfjorden. Alle bygg som er ulovlig oppsatt må rives.

Foto: Levanger kommune

Store deler av hytteområdene i Åsenfjorden ligger nært fjorden og innenfor 100-meters sonen.

Kommunen har grunn til å tro at mange har tatt seg til rette i mange år, uten at kommunen har grepet inn.

Men i dag ga samkommunestyret i Levanger og Verdal klarsignal for at kontrollen kan komme i gang.

40 hytter kontrolleres

I første omgang er det 40 hytter i Åsenfjorden som skal kontrolleres.

Etterpå kan hyttekontrollen bli utvidet til hele Levanger og Verdal.

– Jeg er kjent med at det har foregått, og fortsatt pågår, ulovlige byggetiltak i både Levanger og Verdal kommune. Spesielt Åsenfjorden har blitt trukket fram som et område med omfattende ulovlig bygging. Det skriver rådmannen i saksframlegget til politikerne i samkommunetyret.

Rådmannen mener kommunens manglende inngripen har ført til forskjellsbehandling av innbyggerne, fordi enkelte har tatt seg til rette.

Ordfører Robert Svarva i levanger.

Ordfører Robert Svarva i Levanger og de andre i samkommunestyret sa ja til hytte-kontroll torsdag.

Foto: NRK

Kontroll i mai

Planen er å være i gang med kontrollen av hytter i Åsenfjorden i løpet av den første uka i mai.

Dersom det avdekkes ulovlig bygging og inngrep i naturen, vil det bli gitt pålegg om å fjerne og rive bygget.

Fristen for å rydde opp blir tre uker. Dersom hytteeierne lar være å rydde opp, vil det bli gitt tvangsmulkt.

– Ved brudd på plan- og bygningsloven skal samkommunen gjennomføre ulovlighetsoppfølging, og eventuelt anmelde saken til politi og Økokrim. Det står i vedtaket politikerne i samkommunestyret gjorde torsdag.

Viktig å kartlegge omfanget

– Det er veldig viktig at vi får kartlagt omfanget og at det settes fokus på det som kan være ulovlig hyttebygging i Åsenfjorden, sa varaordfører Hans Heieraas fra Senterpartiet.

For en stund siden ble det det lagt ut ei hytte for salg for nesten seks millioner kroner i Åsenfjorden. Det viste seg at eieren ikke hadde fått tillatelse til å sette opp grillhytta, flytebrygga, vann- og avløpsanlegget og den private vegen.

Hytta var til salgs, men ble trukket fra markedet.

Nybygg ved Åsenfjord i Levanger

Bygging pågår i Åsenfjorden. I mai starter en stor kontroll av hyttebygg.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Siste fra Trøndelag

Midtnytt onsdag med Elisabeth Strand Mølster

Midtnytt onsdag med Elisabeth Strand Mølster