NRK Meny
Normal

Stor hyttekontroll i Åsenfjord

En omfattende hyttekontroll i Åsenfjorden i Levanger skal avdekke om hytteeiere tar seg til rette. Saken ble vedtatt torsdag. – Det kan foregå omfattende ulovlig bygging, mener rådmannen.

Løvtangen i Åsenfjorden.

Kommunen setter i gang kontroll av hytter i Åsenfjorden. Alle bygg som er ulovlig oppsatt må rives.

Foto: Levanger kommune

Store deler av hytteområdene i Åsenfjorden ligger nært fjorden og innenfor 100-meters sonen.

Kommunen har grunn til å tro at mange har tatt seg til rette i mange år, uten at kommunen har grepet inn.

Men i dag ga samkommunestyret i Levanger og Verdal klarsignal for at kontrollen kan komme i gang.

40 hytter kontrolleres

I første omgang er det 40 hytter i Åsenfjorden som skal kontrolleres.

Etterpå kan hyttekontrollen bli utvidet til hele Levanger og Verdal.

– Jeg er kjent med at det har foregått, og fortsatt pågår, ulovlige byggetiltak i både Levanger og Verdal kommune. Spesielt Åsenfjorden har blitt trukket fram som et område med omfattende ulovlig bygging. Det skriver rådmannen i saksframlegget til politikerne i samkommunetyret.

Rådmannen mener kommunens manglende inngripen har ført til forskjellsbehandling av innbyggerne, fordi enkelte har tatt seg til rette.

Ordfører Robert Svarva i levanger.

Ordfører Robert Svarva i Levanger og de andre i samkommunestyret sa ja til hytte-kontroll torsdag.

Foto: NRK

Kontroll i mai

Planen er å være i gang med kontrollen av hytter i Åsenfjorden i løpet av den første uka i mai.

Dersom det avdekkes ulovlig bygging og inngrep i naturen, vil det bli gitt pålegg om å fjerne og rive bygget.

Fristen for å rydde opp blir tre uker. Dersom hytteeierne lar være å rydde opp, vil det bli gitt tvangsmulkt.

– Ved brudd på plan- og bygningsloven skal samkommunen gjennomføre ulovlighetsoppfølging, og eventuelt anmelde saken til politi og Økokrim. Det står i vedtaket politikerne i samkommunestyret gjorde torsdag.

Viktig å kartlegge omfanget

– Det er veldig viktig at vi får kartlagt omfanget og at det settes fokus på det som kan være ulovlig hyttebygging i Åsenfjorden, sa varaordfører Hans Heieraas fra Senterpartiet.

For en stund siden ble det det lagt ut ei hytte for salg for nesten seks millioner kroner i Åsenfjorden. Det viste seg at eieren ikke hadde fått tillatelse til å sette opp grillhytta, flytebrygga, vann- og avløpsanlegget og den private vegen.

Hytta var til salgs, men ble trukket fra markedet.

Nybygg ved Åsenfjord i Levanger

Bygging pågår i Åsenfjorden. I mai starter en stor kontroll av hyttebygg.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Video fra Trøndelag

På samenes festdag må den fineste stasen på. Ella (6) og lillebror Jovna gjør seg klar for feiring.
Et rådyr forvillet seg inn på flyplassen på Røros og måtte reddes ut av ansatte på lufthavna.
Marius Helmersen jobber som automatør ved Sykehuset Levanger. På fritiden bruker han all ferie og en halv million av egen lomme for å kjøre motorsykkel i ørkenen.