Vil ha multireligiøst senter på Stiklestad

Gunnar Stålsett støttes av Nidaros-biskopen, men møter kraftig motbør fra kristenredaktør.

Tor Singsaas, biskop, Nidaros bispedømme

Tor Singsaas vil ha et multireligiøst fredssenter på Stiklestad.

Foto: Trond Leirvik / NRK

Nidaros-biskop Tor Singsaas er enig med tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsetts forslag om et multireligiøst fredssenter på Stiklestad.

– Dette handler selvsagt ikke om å komme fram til en felles ny religion, men å finne ut hvordan vi skal leve sammen i samfunnet, sier biskop Tor Singsaas til Trønder-Avisa.

– Stiklestad trues heller ikke med dette som sted hvor kristne verdier skal forvaltes. Det berikes og styrkes heller, sier biskopen.

Nei til dialog

Etter at tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett gikk ut med ønsket om et multireligiøst fredssenter på Stiklestad, har imidlertid ikke reaksjonene latt vente på seg.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk går hardt ut både mot Stiklestad som arena og generelt mot en dialog mellom religionene.

– Stiklestad er et sterkt symbol i norsk historie, koblet spesielt til den kristne tro. Gunnar Stålsett synes å være mer opptatt av andre religioner enn av den kristne tros særstilling i Norge. La de interreligiøse dialogene foregå i moskeer i Oslo, og la Stiklestad være Stiklestad, sa Selbekk til NRK tidligere denne uka.

Han forteller han har liten tro på dialog mellom religioner.

– Religionene er forskjellige, og det bør de være, sier han til Trønder-Avisa.

(saken fortsetter under bildet)

Vebjørn Selbekk

Vebjørn Selbekk i Dagen Magazinet har liten tro på dialog mellom religioner

Ja til dialog

Biskopen i Nidaros, Tor Singsaas, er helt uenig og mener Stiklestad i Verdal egner seg godt som arena for en dialog mellom religionene i Norge.

– Jeg er sterkt uenig i at kristne og muhammedanere ikke skal samtale. Det er helt nødvendig for å kunne forstå og respektere hverandre.

Slaget ved Stiklestad i 1030 regnes som innføringen av kristendommen i Norge. Kong Olav Haraldsson falt i slaget, og året etter ble han erklært som helgen.

– For å ha en dialog om tro og verdier må vi være trygge på vårt eget. Jeg må være bevisst på dette også - å klargjøre min kirkes tro, slik at de andre vet hvor de har meg og oss. Men da forventer jeg og at de andre gjør det samme for sin del. Dette er grunnleggende for trygge gode samtaler om felles verdier i et samfunn hvor vi skal leve sammen i fred og gjensidig respekt, sier biskop Singsaas.

Politisk støtte

Forslaget om et slikt fellesreligiøst senter får også støtte fra Trondheim Høyre.

– Om senteret skal ligge her eller der er kanskje ikke det viktigste, men jeg støtter tanken om et slikt dialogsenter, sier kommunalråd Merethe Ranum i Trondheim Høyre.

Ranum har vært aktiv i en dialogkonferanse som har fremmet dialog mellom muslimer og kristne. Dialogmøtene startet i sin tid på initiativ fra tidligere biskop Finn Wagle, og Ranum har veldig gode erfaringer med arbeidet derfra.

– Vi får heldigvis et mer og mer flerkulturelt samfunn i Norge, og det å ha respekt for og lære mer om hverandres religion og kultur er svært viktig for å bygge ned fordommer, sier hun til NRK.

Merete Baustad Ranum

Merethe Ranum i Trondheim Høyre ønsker å ytre politisk støtte til et multireligiøst senter

Foto: Privat