Sexkjøpforbud truer jentene

Kriminaliseringa av sexkjøp kan gjøre jobben til helse- og overdoseteamet i Trondheim vanskeligere.

Prostitusjon
Foto: NRK

Det tror psykiatrisk sykepleier, Vibeke Kleveland. Hun frykter det vil bli vanskeligere å finne de prostituerte.

- Jeg frykter at jentene blir med alene, mer usynlig og mer utsatt for overgrep. Det er ikke så lenge vi har hatt et tilbud til dem, men nå tror jeg det blir enda vanskeligere å nå de prostituerte, sier Kleveland til NRK Trøndelag.

Helse- og overdoseteamet i Trondheim har i dag ingen enkel jobb med å nå ut til de som trenger hjelp. Men etter at det på Arbeiderpartiets landsmøte i går ble vedtatt å forby sexkjøp, kan altså denne jobben bli enda vanskeligere.

Fortvilet over forbud

De prostituerte selv fortviler og tror dette vil medføre mer hallikvirksomhet og misbruk. Og Kleveland tror ikke dette vil redusere antall prostituerte.

- De jentene vi jobber med er i rusmiljøet og er avhengig av å få pengene sine uansett. De kan jo ikke bare finne seg en annen måte å fa tak i penger på, så de blir uansett nødt til å prostituere seg, sier Kleveland.

Hun tror man kan se en effekt på kort sikt andre steder i landet.

- Jeg tviler ikke på at det vil ha en effekt på gata i Oslo, men for de lokale forholdene så tror jeg ikke at gjennomsnitts-trønderen vil merke noe til det, sier Vibeke Kleveland.