Setter inn vakter mot førerkortjuks

Veien til førerkortet overvåkes, og juksing på teoriprøver blir vanskeligere.

Teoriprøve

Statens vegvesen innfører vakter i teoriprøverommet for å forhindre juks.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

– Vi håper at vi skal få redusert juks på teoriprøver, det sier Frode Børstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Region midt.

Han tror ordninga med vakt i rommet hvor teoriprøvene avlegges kan føre til at det avdekkes juks underveis. Han har også tro på at ordninga vil ha en forebyggende effekt.

Det er Vegdirektoratet som har beslutta at ordninga skal gjennomføres. Bakgrunnen er at det den siste tida er avdekka organisert juks ved gjennomføring av teoriprøver. Endringer er på gang over hele landet.

Som en gammeldags eksamen

Frode Børstad

Frode Børstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Foto: Knut Opeide

Frode Børstad beskriver den nye ordninga ved gjennomføring av teoriprøve som en gammeldags eksamen.

Det vil sitte ei vakt i rommet som skal følge med på at ting går riktig for seg. Vaktene vil også sjekke identifikasjon og personnummer på dem som skal ta teoriprøven.

Ansatte i Statens vegvesen har ikke hjemmel til å ransake eller visitere dem som skal inn til prøve.

Vaktene skal se etter unaturlig adferd hos dem som avlegger teoriprøven.

– Folkene som jobber ved trafikkstasjonene er menneskekjennere. Jeg har stor tro på at de skal klare å plukke ut de som forsøker seg på juks, sier avdelingsdirektøren.

Endra åpningstider

Fordi ansatte må holde vakt under teoriprøvene, så vil det føre til et redusert tilbud. Ved Statens vegvesen sine kontorer i Midt-Norge blir endringer innført 04.04.2016.

– Det vil bli en reduksjon i antall dager der man kan ta teoriprøve på de fleste trafikkstasjonene, sier Børstad.

Det er kun i Trondheim og Ålesund at tilbudet ikke endres.

Børstad håper ordninga ikke vil påvirke andre oppgaver på trafikkstasjonene, men utelukker ikke at det kan bli økt ventetid i skranken.

Her går kvinnen inn på trafikkstasjonen i Drøbak for å ta teoriprøven for fjerde gang. Denne gangen skal hun jukse seg til bestått. Det skal hun betale 10.000 kroner for.

Med skjult kamera avslørte NRK et nettverk som tilbyr juksetjenester til teoriprøve for førerkort.

Handler om trafikksikkerhet

– Vi ønsker en fortsatt nedgang i antall ulykker, og dette er et trafikksikkerhetstiltak, sier Børstad.

Han håper at de som blir ramma av endra åpningstider ser at kontrollen fører til noe positivt, nemlig at det er de som er kvalifisert som får førerkort.

Kjøreskolene i Midt-Norge ble informert om endingene før helga. Børstad sier at de har fått positive tilbakemeldinger fra bransjen.