Nekter å betale Facebook-gebyr

Datatilsynet mener en butikkinnehaver i Trondheim skal betale 25 000 kroner for ulovlig publisering av overvåkingsbilder på Facebook. Innehaveren ber tilsynet sende saken til tingretten.

Fra overvåkingskameraet til Walhalla Shop. Ilagt gebyr av Datatilsynet for ulovlig publisering på Facebook. Innehaver nekter å betale.

Walhalla Shop la ut en usensurert versjon av denne overvåkingsvideoen på Facebook. Den viser hvordan en mann stjeler et sverd fra butikken i Trondheim.

To ganger har Walhalla Shop publisert overvåkingsbilder fra butikkens lokaler på sine Facebook-sider.

Butikken, som selger sverd, kniver, elektronikk og mye mer, fjernet bildene etter noen få dager, på eget initiativ.

– Vi gjorde det ikke for å henge ut noen, men for å vise hvor enkelt noen ser på det å stjele, sier daglig leder Arild Reiten.

Lovbrudd å publisere overvåkingsbilder

Datatilsynet mener butikken har brutt personopplysningsloven, og saken har versert siden i fjor.

– Jeg vil ikke uttale meg konkret om denne saken, men det følger et ansvar for enhver virksomhet som ønsker å iverksette kameraovervåking. En av reglene gjelder hvem opptak kan vises til. Loven er veldig klar på det punktet. Opptak fra kameraovervåking kan kun utleveres til politiet, sier juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, Ylva Marrable.

Butikkinnehaveren forsvarer seg med at de ikke visste at publiseringen var i strid med loven, og at de fjernet opptakene da de ble gjort kjent med at det kunne være det. Han mener også at opptakene er av så dårlig kvalitet at det er umulig å gjenkjenne noen.

Uenighet om bildekvalitet

– Hvis opptak skal utleveres til andre, så skal folk som kan gjenkjennes gi sitt samtykke til det, sier Marrable.

Datatilsynet viser til uttalelser butikkinnehaveren og lederen for vinningsteamet ved Sentrum politistasjon, Morten Johnsen, har gitt til Adresseavisen. Der gir de begge inntrykk av at bildekvaliteten er god nok til å identifisere de som er filmet.

– Det gjelder originalopptaket, sier Reiten, og legger til at Facebook-filen er komprimert fra 64 Mb til 3,2 Mb.

– Opptaket er av elendig kvalitet, men du ser at det er et menneske og hva han gjør.

Lei av butikktyveri

Butikkinnehaveren sier han er lei av at gjentatte anmeldelser av tyveri blir henlagt av politiet.

– Det er den som rammes som blir straffet mens den som stjeler går fri.

Nå ønsker Reiten at retten avgjør hvor grensen for publisering av slike videoklipp bør gå.

– Jeg vil ha belyst i tingretten hva som er et klipp hvor du henger ut folk.

Datatilsynet påpeker at det er politiet som etterforsker eventuelle lovbrudd.

– Å utlevere kameraovervåking på internett er ikke tillatt selv om man er opprørt over politiets prioritering. Det er ikke en kollektiv samfunnsoppgave å etterforske lovbrudd. Opptak kan dessuten være misvisende eller tatt ut av sin sammenheng. Den mistenkte kan være uskyldig og forhåndsdømming kan skape alvorlige konsekvenser, sier Marrable.

– Jeg vil ikke under noen omstendigheter godta dette gebyret på 25 000 kroner, sier Reiten.

To gebyr i fjor

Datatilsynet hadde to lignende saker i fjor. I det ene tilfellet fikk en virksomhet 25 000 kroner i gebyr for å ha lagt ut overvåkingsbilder av en beruset mann på Youtube. I det andre la en butikk ut opptak på Facebook av det som tilsynelatende var en butikktyv.

Klagen til Walhalla Shop ligger nå til behandling hos Datatilsynet.

– Vi vurderer klagen, og hvis vi ikke gjør om på vårt vedtak, så sender vi den videre til Personvernnemnda. Nemnda er et klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet, forklarer Ylva Marrable.