Måtte svelge kameler

Ordfører Rita Ottervik forsvarer den nye bomringen, men innrømmer at hun måtte svelge noen kameler.

Tre år etter at Rita Ottervik stengte bomringen i Trondheim, vedtar et politisk flertall i Trondheim kommune at en ny må opp for å skaffe penger til nødvendige vei- og miljøtiltak.

Video: Fra arkivet: Siste dag med bom

Ordføreren presiserer at den gamle bomringen ikke skal opp igjen. Hun forklarer at da politikerne fikk se utkastet til nasjonal transportplan i fjor, var det ikke satt av én krone til gang-og sykkelvei, vei og kollektivtransport.

- Da ble vi nødt til å gå en runde på om det var en større pris å betale å ikke få til Sluppen bru, ny E6 sør eller viktige veiforbindelser som får trafikken ut fra boligområdene enn å sette opp noen bommer, sier Rita Ottervik til NRK Trøndelag.

Kart over bomringene i Trondheim
Foto: Grafikk: Tuva Tagseth

- Bedre for byen

- Tror du det har noen betydning for bilistene om bommen står i Ila eller om den blir plassert i Okstadbakkene?

- Vi har sagt tidligere at vi skal akseptere bompunkter der det skal bygges nye veier, for eksempel Sluppen bru og på E6 sør. Bommen i Okstadbakkene er veldig vanskelig å svelge for Arbeiderpartiet, men sier vi nei, får vi ikke gjennomført det ønsker. Da må vi svelge noen kameler. Vi svelger bommen fordi det er bedre for byens befolkning å få til disse viktige prosjektene, sier Ottervik.

- Et løftebrudd

Kristian Dahlberg Hauge
Foto: Morten Andersen / NRK

Kommunalråd for Fremskrittspartiet, Kristian Dahlberg Hauge, kritiserer ordføreren for løftebrudd og mener hun bør be kommunens velgere om unnskyldning.

- Er det noe har vært sagt klart fra Arbeiderpartiet før valget i 2007, så var det at man avviste et hvert forslag om ny bomring eller rushtidavgift. Nå får vi begge deler, sier Dahlberg Hauge.

Ottervik er ingen angrende synder og tror byens befolkning skjønner at politikerne har tatt grep.

- Jeg tror folk vil se store forskjeller fra dagens situasjon. Fra 2010 kan vi begynne å bruke penger på gang- og sykkelveier, veiinvesteringer og på bussen, sier Rita Ottervik.

Debatt: Si din mening