Kommunen må ta barnehageregninga

Trondheim kommune må i enkelte tilfeller betale barnehageregninga for foreldre som ikke gjør opp for seg, bekrefter SV-varaordføreren i Trondheim.

Knut Fagerbakke

SV's varaordfører i Trondheim Knut Fagerbakke mener det er problematisk at kommune kaster barn av betalingsudyktige foreldre ut av barnehagen.

Foto: Ole Jørgen Finnes / NRK

Dette har vært for å forhindre at barna permanent mister barnehageplassen sin.

Trondheim kommune kaster nemlig i enkelte tilfeller barn ut av barnehagen, dersom foreldrene over lang tid og gjentatte ganger lar være å betale for seg.

Kommunen har sett på dette som siste utveg for å få inn utestående fordringer.

Mista plassen, men fikk den tilbake

18 mistet barnehageplassen i Trondheim 2. halvår i 2014, fordi foreldrene ikke gjorde opp for seg.

De fleste barna har fått tilbake plassen etter at foreldrene deretter har gjort opp for seg. Men i mellomtida har altså barnehagen i en periode satt barna på porten.

Av hensyn til barna dette går ut over, vil SV's varaordfører Knut Fagerbakk nå ha andre løsninger for å få løst betalingsproblemet i barnehagene.

Han mener utkastelse ikke bør brukes.

Kan få flere tilfeller framover

Gutar leikar i barnehage

BETALER IKKE: 18 barn mista plassen sin i barnehagen eller skolefritidsordninga i Trondheim i fjor, fordi foreldrene ikke gjorde opp for seg, bare i 2. halvår.

Foto: Johan Moen / NRK

Kommunen gjør mye for å hjelpe i slike saker. I noen tilfeller har kommunen altså gått inn og subsidiert, rett og slett betalt plassen. Det har skjedd gjennom at Barne- og Familietjenesten trådt støttende til og stilt opp som betaler.

Dette gjelder i noen få saker.

I andre tilfeller har kommunen stilt opp med gjeldsrådgivning og hjelp til foreldre eller forelder som trenger bistand og hjelp med å finne ut av hvordan pengene skal strekke til.

– Dette er ikke kjekt, kommunen gjør mye for å hjelpe de som har store økonomiske problemer også, sier Fagerbakke.

Han er redd problemet kan vokse og at det kan bli flere saker i framtida der foreldrene har så dårlig økonomi at de ikke kan betale barnehageregninga fra måned til måned.

Enklere med gratis barnehageplass

Egentlig ønsker Fagerbakke seg gratis barnehage.

Han mener en del av dette problemet oppstod da det blei lovfesta rett til barnehageplass. Med en slik rettighet, er det vanskelig å sette barn på porten, fordi foreldrene har akutt dårlig økonomi, sier han til NRK radio.

Tirsdag førstkommende skal saken diskuteres på politisk plan i Trondheim kommune.