Hopp til innhold

Kan ha gått på en stor millionsmell

TrønderEnergi kan ha tapt store summer på sitt nedlagte investeringsselskap TrønderEnergi invest. – Vi vet fortsatt ikke eksakt hvor stort tapet blir, sier selskapets konsernsjef Ståle Gjersvold.

Strømløse i Trondheim

TrønderEnergi har trolig tapt store summer på investeringsselskapet TrønderEnergi invest som ble besluttet nedlagt for tre år siden. Samlet kan tapet være på rundt 100 millioner kroner.

Foto: NRK

Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi

Ståle Gjersvold er konsernsjef i TrønderEnergi.

Foto: Morten Andersen / NRK

Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi har vært med på å legge ned investeringsselskapet TrønderEnergi invest som ble opprettet av Jens P. Heyerdahl i 2008. Formålet har vært å utvikle selskaper, og investeringen har vært risikable.

– Ikke realisert

– Vi har ikke gjort opp regnskapet for TrønderEnergi invest fordi en del av selskapene fortsatt ikke er realisert. Vi vet ikke hvordan det vil gå. Derfor har vi ikke noe sluttregnskap for virksomheten, selv om det ble besluttet nedlagt for tre år siden, sier Ståle Gjersvold til NRK

Konsekvensene av investeringen er at TrønderEnergi samlet kan ha tapt rundt 100 millioner kroner.

Investeringen har også vært vanskelig å følge gjennom årsregnskapene til TrønderEnergi. Selv revisor Magnar Andersen i Trondheim kommune som er storeier i selskapet, opplever at det er vanskelig å forstå hvorvidt dette investeringsselskapet har gitt inntekt eller tap.

Men hvis man leter gjennom regnskapene fra 2009 frem til TrønderEnergi invest ble avsluttet i fjor, åpenbarer det seg en klar tendens.

Egenkapitalen ble borte

Egenkapitalen var på sitt høyeste i 2009 med 395 millioner kroner, men i 2013 var 113 millioner blitt borte og egenkapitalen var bare på 282 millioner. I et notat til årsregnskapet i 2012 ligger en nedskriving på over 80 millioner, og et akkumulert tap på 35 millioner.

– Det er normalt å få underskudd i et investorselskap inntil du får solgt virksomheten. Driftsunderskuddet er ingen målestokk for virksomheten. Vi fikk en ganske stor nedskriving på rundt 50 millioner kroner i et solindustriselskap. Det er ett av investeringsobjektene som ikke har vært særlig lønnsom for selskapet så langt, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Store summer

Ingvild Egner og Nina Ersfjord har skrevet en masteroppgave i økonomi, og stiller spørsmål om kraftselskapers investeringer utenfor kjernevirksomheten er lønnsomme. Konklusjonen i oppgaven er at kraftselskapene i hovedsak har sløst bort penger.

– Skremmende store summer, sier Nina Erfjord til NRK.

Når det gjelder TrønderEnergi invest viser oppgaven deres at selskapet har en mindre avkastning på 11 prosent årlig i forhold til investeringer på Oslo Børs. Det blir fort store tap av dette. Ser man nærmere på de åtte selskapene som investeringen har gått til, har de flere røde tall enn overskudd. To selskaper har dessuten gått konkurs.