Hopp til innhold

Her spør taxisjåføren om Hedda vil ha sex

Fleire opplever at politiet legg bort saker om seksuell trakassering i taxi, sjølv om dei har videobevis.

Skjermdump fra video

SPØRSMÅL OM SEX: Taxisjåføren spør om Hedda (21) vil ha sex, og ho seier nei fleire gonger.

Hedda Aalmen Viken (21) var på veg heim frå fest i Kristiansand natt til søndag 5. september.

Taxituren viste seg å bli svært ubehageleg for Hedda, som kjem frå Trondheim, men studerer på Sørlandet.

– Taxisjåføren begynte å spørje om eg har kjæraste. Eg synest samtalen var ukomfortabel, så eg tok opp mobilen og filma meg sjølv, fortel ho.

Akkurat då ho byrjar å filme, kjem dei mest upassande spørsmåla. Taxisjåføren gir seg ikkje, og føreslår oralsex. Hedda seier nei.

– Eg spurte om han kunne sleppe meg av etter det, og det gjorde han.

Hedda gjekk av etter ein køyretur på ti minutt – eit godt stykke før ho var heime.

– Det går bra med meg no. Men der og då var det veldig ukomfortabelt, seier ho.

Hedda Aalmen Viken

– UKOMFORTABELT: Hedda Aalmen Viken (21) synest det var ukomfortabelt å få spørsmål om ho ville ha sex med taxisjåføren på veg heim frå fest i Kristiansand.

Foto: Privat

Kan straffast med bot eller fengsel

Hedda melde saka til politiet, for å hindre at andre treng å oppleve noko liknande med den same taxisjåføren.

Ho opplevde at politiet tok det på alvor i starten, men så fekk ho raskt beskjed om at saka var lagt bort, «fordi det ikkje var ei straffbar handling.»

Men det stemmer ikkje.

– Seksuelt krenkande åtferd offentleg eller utan samtykke er straffbart, seier Hedda, og viser til § 298 i straffelova.

Det står tydeleg at dette kan straffast med bot eller fengsel inntil eitt år.

– Denne saka vart henlagt i første omgang fordi det ikkje vart oppfatta som ein trussel av den fornærma i saka, fortel leiar Jan Nesland for Felles straffesaksinntak (FSI) i Agder politidistrikt.

Han fortel at Hedda har rett i at åtferda til taxisjåføren kan gå inn under § 298 «Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke» i straffelova.

Vil etterforske saka vidare

21-åringen delte videoen av den ubehagelege taxituren på appen TikTok. Noko fleire vel å gjere.

Men sakene blir ofte lagt bort, sjølv om det finst videoar av opplevingane.

– Er ikkje video godt nok bevismateriale?

– På generelt grunnlag kan video vere godt bevis i straffesaker. Dette er nok noko vi burde tatt tak i, seier Nesland.

Politiet presiserer overfor NRK at dei vil etterforske saka vidare.

– Det er ikkje slik at dette var ei feilvurdering, men politiet vel likevel å etterforske saka vidare, for å få ei betre oversikt og deretter ta ei avgjerd.

– Ein skal ikkje bli utsett for slik oppførsel i ein taxi. Vår viktigaste oppgåve no er å finne ut kven taxisjåføren er, legg han til.

Hedda blir glad for å høyre at politiet ikkje har lagt saka heilt vekk.

– Folk bør ikkje hamne i ein sånn situasjon uansett. Spesielt ikkje under ein taxitur på veg heim etter fest. Det skal vere ein trygg måte å komme seg heim på, seier ho.

Både NRK og Agder politidistrikt har forsøkt å komme i kontakt med det aktuelle taxiselskapet utan å lukkast.

Fekk melding frå jenter på 12-13 år

Vilde-Marie Sivertsen (22) har opplevd det same som Hedda, og delt det på TikTok etterpå.

– Eg synest det er bra at ho legg det ut, for å gjere andre oppmerksame på det.

Under taxituren i Oslo i fjor sommar, spurte taxisjåføren om ho ville ha sex. Han gav seg ikkje, og stilte fleire upassande spørsmål.

– Eg synest det er heilt frykteleg at ho også opplevde dette. Videoen ser jo veldig lik ut på min video, seier Vilde-Marie.

Videoen ho delte på TikTok er sett over 1,4 millionar gonger. Fleire tusen sende ho melding.

Personar som har opplevd overgrep i taxi, mindreårige jenter ned i 12-13 årsalderen og eldre kvinner heilt opp til 80 årsalderen kontakta henne. Fleire av dei vågar ikkje å ta taxi lenger.

– Det er fint at nokon andre tek over stafettpinnen. Det er openbert eit problem, seier ho.

Har video som identifiserer sjåføren

Taxisjåføren slapp ikkje Vilde-Marie av der ho skulle, og køyrde mot ein mørk parkeringsplass. Ho kom seg til slutt vekk.

Vilde-Marie Sivertsen

DELTE VIDEO: Vilde-Marie Sivertsen opplevde også å få spørsmål om sex av ein taxisjåfør. 1,4 millionar har sett videoen ho delte på TikTok.

Foto: Privat

Vilde-Marie melde saka til politiet i sommar, eitt år etter hendinga.

1. september i år vart saka «henlagt etter bevisets stilling».

– Det er trist. Kva slags type anna bevis ein video kan ein ha? spør ho.

Vilde-Marie har også videomateriale som identifiserer sjåføren, og ho har blitt kontakta av fleire andre som seier dei har blitt seksuelt trakassert av den same taxisjåføren.

22-åringen er glad for at politiet no har endå ei sak med videobevis.

– Eg håpar dei tar ansvar snart, seier ho.

NRK har vore i kontakt med nettpatruljane både i Agder og Trøndelag politidistrikt, i tillegg til Kripos som har ansvar for nettpatruljane, men dei ynskjer ikkje å kommentere saka.