Arbeidsplass: 1447 kvadratkilometer villmark

Etter mer enn 50 år som nasjonalpark har Børgefjell fått sin første parkforvalter.

Børgefjell

Utsikt over Store Børgefjell.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Blåstrupe i Børgefjell

Blåstrupe er en av mange fuglearter i nasjonalparken.

Foto: Kjartan Trana / NRK
Tore Tødås

Tore Tødås er Børgefjells første nasjonalparkforvalter.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Nå er det veldig fint, nå er det den femte årstiden som vi kaller det. Vårvinteren, sier Tore Tødås.

Han tok nylig fatt på jobben som den første nasjonalparkforvalteren i Børgefjell.

Tødås har bodd i Røyrvik i over 20 år og er godt kjent i nasjonalparken, også nå i slutten av april.

– Det er bra med snø, reinen er på tur inn og det er snart kalving. De som tenker å oppsøke fjellet må være litt observante og ta hensyn til at det er rein i området. Men det er veldig fint nå med mye fugleliv og herligheter.

Ledes av parkstyre

Tødås sier at oppgaven hans er å forvalte Børgefjell nasjonalpark.

– Et nasjonalparkstyre er organet som har beslutningsmyndigheten, så er jeg deres mann for å iverksette det, legge fram saker og forvalte områdene.

I det daglige kommer han til å forvalte naturområdene ut fra vernebestemmelsene. Han skal også jobbe med dispensasjonssøknader, motorferdsel og ulike aktiviteter.

– Og så er det litt praktiske ting som har med tilrettelegging, skjøtsel og tilsyn.

Ser fram til å besøke nordlandssiden

Nasjonalparkforvalteren trekker fram Jetnamen, Sipmeken og de høyereliggende områdene i Børgefjell som personlige favoritter.

– Orrvatnet er en del av områdene som var med i utvidelsen i 2003, og det bruker jeg også en del.

Tore Tødås sier at han nå gleder seg spesielt til å få anledning til å oppsøke de delene av parken som ligger i Nordland.

– Hva er målet med turene dine i Børgefjell?

– Det varierer. Noen ganger er det rene familieturer, ellers er det jakt, fiske og generelt friluftsliv. Jeg har også vært i Røyrvik fjellstyre i mange år, og har hatt en del oppgaver gjennom det.

Børgefjell

Vår i Røyrvik.

Foto: Kjartan Trana / NRK