Gården gikk tapt

Et gårdsbruk i Vuku i Verdal er gått tapt i brann. Både våningshuset og fjøset er brent helt ned. Et stabbur ble berget.

Gårdsbrann i Vuku
Foto: Tipser