Hopp til innhold

Ekstremvær kostet 100 millioner kroner

Ekstremværet Hilde og Ivar førte til kostnader på hele 90 til 100 millioner kroner for kraftselskapet NTE.

Kraftlinjer med vindfall

Uværet Hilde og Ivar førte til uvanlig mange trefall. Oppsummeringa viser at uværet ble svært kostbart for kraftselskapet NTE.

Foto: NTE

En oppsummering som er lagt fram fredag, viser at skadene på strømnettet var enorme.

Nettet slått ut

Trygve Kvernland

Nettdirektør Trygve Kvernland i NTE.

Foto: NTE

– NTE har aldri opplevd så store skader etter uvær noen gang. Ekstremværet rammet hele fylket. Det var ikke frost i bakken, og det var mye trefall, forteller nettdirektør Trygve Kvernland.

Så mange som 40.000 strømkunder i Nord-Trøndelag ble uten strøm da ekstremværet slo til 16. november og 12. desember i fjor.

Dyrt sluttregnskap

Sluttregnskapet viser at uværet ble svært kostbart for kraftselskapet.

Skadene bare på nettet ble på hele 20-30 millioner for NTE. Enkeltkunder har i ettertid fått utbetalt 15 millioner kroner i kompensasjon. Og NTE har fått en betydelig inntektsreduksjon på hele 55 millioner kroner for strøm som ikke ble levert i denne perioden.

Forsikringsoppgjør for deler av kostnadene vil redusere NTEs nettokostnader.

Mer i jordkabel

– Vi kan aldri gardere oss mot uvær som dette. Men vi kan se om vi kan forbedre oss. Både ved å øke jordkabelandelen i nettet og finne andre måter å forsterke nettet på, sier Kvernland.

Bilde fra helikopter

Et vanlig syn etter ekstremværet. Dette er et helikopterbilde fra NTE.

Foto: NTE

Det som er lagt i jordkabel av nettselskapet i dag er halvparten av lavtspentnettet og 16-17 prosent av høytspentnettet.

Fredag har fylkesberedskapsrådet i Nord-Trøndelag vært samlet for å evaluere det som skjedde under ekstremværet Hilde og Ivar.

Dramatisk

En av kommunene som ble hardt rammet var Namsskogan.

– Vi opplevde uværet ganske dramatisk. Det var ikke så mange utenfor kommunen som skjønte hvor alvorlig situasjonen var. En ting er at vi var uten strøm, men det verste var at vi manglet telefonforbindelse. Det rammet trygghetsalarmer, og vi mistet kontakten både med hverandre og omverden, fortalte ordfører i Namsskogan, Stian Brekkvassmo, på dagens evalueringsmøte i fylkesberedskapsrådet.