Augustbilder

Bilder innsendt til Trøndersk fotoalbum i august 2016.

Nordlys på Monstad i Åfjord
Foto: Knut Dreiås
Et stille tjern i Skaun
Foto: Kjell Rabben
Berge - Svellingen på Frøya
Foto: Jan-Egil Eilertsen