Hopp til innhold

Vil kameraovervåke fiskerinæringen

I vår varslet regjeringen harde tak mot fiskerikriminalitet. Nå vil myndighetene overvåke og streame næringen. – KGB-tilstander og drøyt, raser bransjen.

Myndighetene vil overvåke fiskerinæringen

UNDER LUPEN: Myndighetene har sett seg lei av juks og kriminalitet i fiskerinæringen. Nå ligger det et forslag på bordet fra Fiskeridirektoratet om å følge næringen ekstra tett. BILDET ER ILLUSTRASJONSFOTO OG TATT I EN ANNEN ANLEDNING.

Fiskeridirektoratet har sendt en rekke forslag til Nærings- og fiskeridepartementet som skal være retningsgivende for ressurskontrollen av fisk i årene som kommer.

Bestillingen kom fra departementet etter at fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) haddet hatt møte med fiskerinæringen om omfattende fiskerikriminalitet som også NRK Brennpunkt omtalte.

I bestillingen fra departementet ønsket statsråden å få råd om spesifikke tiltak for å få bukt med juks i fiskerinæringen.

Forslaget om kameraovervåking av fiskebruk blir ikke godt mottatt av fiskere. Fiskeridirektoratet vil gjennomføre et prøveprosjekt med kameraovervåking for å hindre fiskejuks. Det vil kriminalisere næringa, mener fiskere:

Forslaget om kameraovervåking av fiskebruk blir ikke godt mottatt av fiskere. Ordninga vil kriminalisere næringa, mener fiskere.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) varslet også at kriminelle skulle på regjeringskroken, i tillegg har hun ønsket mer kontroll med næringen.

Blant metodene direktoratet foreslår er kameråovervåkning (se side 9 om overvåking). Direktoratet mener at ny datateknologi skal tas i bruk for å bekjempe kriminalitet i næringen. Det foreslås også elektronisk journalføring av all fisk og biprodukter som kommer i land.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer fra inn- og utland.

– Som å overvåkes av KGB

Fiskeridirektør Liv Holmefjord

VIL OVERVÅKE: Fiskeridirektør Liv Holmefjord ønsker hjelpen de kan få fra moderne teknologi velkommen.

Foto: Fiskeridirektoratet

Bransjen tar mildt sagt ikke godt imot overvåkningsnyheten.

– Dette mener jeg er å ta for hardt i. Det blir nesten som å overvåkes av KGB når man skal overvåkes på alle bauger og kanter, sier Alexander Johnsen, innkjøpsleder ved Norway Seafoods i Båtsfjord.

Her kan du lese mer om norsk fiskerinæring.

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet Hermod Larsen i Vadsø er åpen for mer kontroll av landanleggene og mener at overvåkning er fornuftig.

– Den positive siden er at vi har et øye ute uten å være fysisk til stede, noe som også er kostnadsbesparende og effektivt. Det er klart dette er noe som må gjøres i nær forståelse med aktørene, og så må vi ha en nødvendig tillatelse.

Les også: Utvalgsleder vil fjerne leveringsplikten i fiskeriene

Les også: Fiskeriministeren får ikke vite hvor fisken blir av

Les også: Fiskerielever får kun fiske 46 fisker i året

– OK hvis ikke mennesker filmes

Ove Skåra, ny informasjonssjef i Datatilsynet.

PÅ GLI: Informasjonssjef i Datatilsynet Ove Skåra mener kameraovervåkning av fiskere er greit dersom mennesker ikke blir filmet.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Datatilsynet mener Fiskeridirektoratets overvåkningsforslag er uproblematisk dersom mennesker ikke filmes.

– Fra Datatilsynets ståsted er det personvernet til dem som jobber på anleggene i første rekke som må ivaretas. Forslaget avhenger av hva salgs teknologi man tar i bruk og hvordan den innrettes, sier direktør Ova Skaara til NRK og fortsetter:

– Hvis man ser for seg bruk av kamera som fanger opp bare deler av produksjonsprosessen, som veiing av fisk, sorteringssystemet og transportbåndene, der ikke mennesker kan ses i det hele tatt, så er det helt uproblematisk fra et personvernsperspektiv.

– Ønsker mer kontroll

NRK Brennpunkt har tidligere avdekket juks i fiskerinæringen. I etterkant uttrykket fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) fortvilelse. Men fisker Robert Karisari i Vadsø liker ikke tanken på å bli overvåket når han er på jobb.

Elisabeth Aspaker

SKAL TA JUKSERE: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) var fortvilet etter at NRK avdekket omfattende juks i fiskerinæringen i vår.

Foto: NRK

– Det må jo finnes andre metoder, for eksempel flere kontroller på kaiene. Jeg synes det kriminaliserer og stigmatiserer næringen fullstendig, sier han.

For to år siden uttalte en Ap-politiker seg kritisk til selskapet Aker Seafoods, og mente å kunne dokumentere at de trikset med tall. I vår varslet Nærings- og fiskeridepartementet at de skulle få bukt med fiskerikriminalitet og juks.

I brevet til Fiskeridepartementet er ordlyden som følger:

«Med ny teknologi er det også mulig å tenke seg CCTV-overvåkning på mottaksanlegg. Dagens teknologi åpner for kameraovervåkning på sentrale steder i produksjonen, samt direkte streaming av data til fiskerimyndighetene».

Hensikten med forslagene fra Fiskeridirektoratet er at det skal bli vanskeligere for bedrifter i næringen å unndra fangst fra registrering..

– For dramatisk

Sverre Johansen, direktør i FHL

– FOR DRAMATISK: Direktør Sverre Johansen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening mener det ikke er behov for å kameraovervåke næringen.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) representerer rundt 500 bedrifter innen fiskeri og havbruk i Norge. De mener myndighetene går altfor langt.

– Det er klart at fiskerinæringen og fiskerne føler seg grundig sett i kortene. Samtidig skal vi være åpne på aktiviteten vi har og driver, og at næringen vår er basert på en felles ressurs. Men vi opplever at en rekke av forslagene som er lansert er altfor dramatiske, og mener det heller ikke er behov for dem, sier direktør Sverre Johansen til NRK.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord legger vekt på at kameraovervåkning og streaming i deler av næringen bare er noen av flere mulige forslag.

– Ny teknologi både når det gjelder dataregistrering og dataoversendelse vil være mulig i fremtiden. Foreløpig er det, i likhet med de andre forslagene, noe som vi må vurdere, sier hun til NRK.