Vraker Tromsø som NM-arrangør

Tromsø vrakes som arrangør for et stort, felles ski-NM i 2020. Norges Skiforbund tildeler et felles NM for alle grener til Lillehammer, og begrunner avslaget til Tromsø med at man i nord mangler storbakke i hopp. Skiforbundet oppfordrer derfor Tromsø til å søke mesterskapet på nytt ved neste anledning, sannsynligvis i 2024, når en hoppbakke er på plass.