Hopp til innhold

Fikk psykologhjelp for å glemme overgrep – ble ikke trodd i retten da hun ikke husket alt

Flere finnmarkinger som er utsatt for vold, raser mot politiet etter at de tiltalte ble frikjent. Statsadvokaten er sterkt kritisk til etterforskningen, og nå ber politiet i Finnmark om unnskyldning.

Voldssak Øst-Finnmark tingrett

DØMT FØR: Aktor krevde forvaring da 29-åringen sto for retten i 2016, tiltalt for blant annet to timers mishandling av en mann. Han fikk tre år og åtte måneders fengsel.

Foto: Silja Arvola

Dommen falt i oktober, og de to tiltalte ble frikjent for vold og drapstrusler mot fire kvinner og to menn i sin hjemkommune.

For hovedmannen, en 29-åring fra Finnmark, endte det med bare 90 dagers fengsel. Da hadde han allerede sittet 517 dager i varetekt.

Nå har statsadvokat Hugo Henstein gjennomgått saken og sendt svært kritiske merknader til politiet i Finnmark.

Dårlige avhør, manglende styring og sommel med å få sakene til retten – det er noen av stikkordene.

Dømt for grov vold

29-åringen som var tiltalt, har en svært voldelig forhistorie. Han ble i 2016 dømt for grov vold og en rekke tilfeller av drapstrusler. Aktor i saken mente den gang han var så farlig at han burde dømmes til forvaring. Lagmannsretten kom til at tre år og åtte måneders fengsel var riktig straff.

Mannens voldelige bakgrunn er et poeng i statsadvokat Hugo Hensteins skriv til politiet. Han påpeker at en rekke personer var fornærmet i de nye sakene:

«Sett hen til det potensial siktede tidligere har vist gjennom gjentatte domfellelser for bl.a. vold, dels svært grov sådan, og trusler om vold, herunder i form av drap, har unødig mange opplevd seg fysisk eller psykisk krenket i perioden frem til dom forelå.»

Henstein

Statsadvokat Hugo Henstein har flere ganger purret på politiet i Finnmark, uten særlig hell.

Foto: Petter Strøm / NRK

Overfor NRK understreker Henstein at 29-åringen nå er endelig frikjent:

– Han har krav på å bli ansett som frifunnet. Han er uskyldig for disse postene og skal bli ansett som det i ettertid.

Ga opp å føre bevis

Frifinnelsen i høst kom etter at aktor ga opp å føre bevis for flere punkter i tiltalen.

Bevisene holdt ikke i retten fordi vitnene ikke husket godt nok hva som hadde skjedd, har politiet forklart til statsadvokaten.

Hugo Henstein er kritisk til den begrunnelsen.

– Som oftest vil det foreligge politiforklaringer du kan lese opp fra, sier Henstein til NRK.

Dårlige vitneforklaringer skyldes også at sakene ble gamle før de kom for retten, påpeker han.

– Bevis er ferskvare: Jo lengre tid det tar før en sak kommer opp for retten, jo dårligere blir den belyst.

Fikk ikke vitne

NRK kjenner til at minst en av de fornærmede ikke engang fikk sjansen til å fortelle sin historie i retten. Det angivelige voldsofferet fikk beskjed dagen før om at aktor likevel ikke ville ha vedkommende i vitneboksen.

Faren til en av de fornærmede kvinnene er rasende over politiets påstand om at vitnene ikke husket.

Det var gått over to år før saken kom for retten. Datteren hans hadde gått til psykolog nettopp for å fortrenge det som skjedde, sier han.

Da hun ikke husket ordrett hva hun hadde sagt i avhør for to år siden, så plukket de hele vitneavhøret fra hverandre. Aktor var faktisk den som var verst, sier faren.

Han er kritisk til at aktor hverken snakket med datteren for å forberede henne på rettssaken eller har fulgt opp i ettertid.

– Politiet vil jo ikke snakke med oss, sier han til NRK. Han sier han har sendt en klage på vegne av datteren, men ikke fått svar

Kan bli tiltalt igjen

Kvinnen har også anmeldt 29-åringen for grov vold og frihetsberøvelse. Hun var forbauset over at den saken ikke var tatt med i tiltalen. Under rettssaken fikk hun beskjed om at den trolig ville bli henlagt.

Nå opplyser påtaleleder Morten Daae til NRK at saken ennå ikke er avgjort.

Kvinnens far reagerer sterkt på at politiet ikke har informert bedre. Den knusende beskjeden om at alle sakene rant ut i sanden, var sterkt medvirkende til at hun trengte psykiatrisk behandling, sier han.

Byttet aktor fem ganger

Statsadvokat Henstein sier at han har fulgt opp sakene underveis for å få fortgang.

– Det ble purret flere ganger herfra om at saken måtte oversendes til tingretten, uten at det skjedde, sier han.

Henstein sier det har vært uklart hvem som hadde ansvaret for saken, og at fem ulike aktorer har hatt jobben etter tur.

– Når det er flere kokker, så blir det gjerne mer søl også. Når man skifter aktor, vil ikke den nye aktoren kjenne historikken, men må sette seg inn i saken på nytt, sier Henstein.

– Men jeg kan vanskelig se at det uansett organisering, og uansett ressurssituasjonen, skal gå så galt som i denne saken.

Dommen som frifant 29-åringen, ble ikke sendt videre til statsadvokaten før etter tre purringer. Da den omsider kom, var det nesten tre uker siden ankefristen gikk ut.

Morten Daae

Påtaleleder Morten Daae lover at politiet i Finnmark skal granske saken og lære av sine feil.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Skal granske sine egne

Påtaleleder Morten Daae hos politiet i Finnmark sier at de vil ta med seg innspillene fra statsadvokaten når de skal gjennomgå saken. Den jobben er langt fra ferdig, og Daae kan ennå ikke svare konkret på de fleste av anklagene fra de fornærmede.

Han har ikke fått noen god forklaring fra sine egne jurister på hvorfor sakene ikke ble oversendt tingretten tidligere.

Daae har forståelse for at de fornærmede i saken ikke er fornøyd med politiets håndtering.

– Her kunne vi gjort en mye bedre jobb enn vi har gjort, både for å følge opp saken tidsmessig og ikke latt den få lov til å bli så gammel og stor som den har blitt. Dette er noe av det vi jobber med for å unngå at det skal skje igjen, sier Daae.

– Jeg må bare be om unnskyldning for de ulempene og det ubehaget dette har ført med seg, sier Daae.

Som et første tiltak er politiet i Finnmark i ferd med å gi juristene ansvar for å følge opp hver sine gjengangerkriminelle over tid.

  • NRK har vært i kontakt med flere av de fornærmede i saken. En av dem stilte til intervju, men har senere trukket seg av hensyn til sin egen sikkerhet.