Hopp til innhold

Setter opp sperregjerde på grensen til Russland

For å få bedre kontroll over trafikken på Storskog settes det nå opp et gjerde på den russiske grensen. Det har regjeringen besluttet, etter ønske fra politimesteren i Finnmark

Ellen Katrine Hætta

Ellen Katrine Hætta har ønsket seg et gjerde mot grensen til Russland, og nå får hun ønsket oppfylt av regjeringen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

–I tilfelle man får en asylstrøm som kommer ut av kontroll vil et gjerde hjelpe, sier politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta.

Hun har ønsket et slikt gjerde, og det har etter hva NRK kjenner til vært diskusjoner rundt dette siden før jul. Men det ville ikke stoppet fjorårets asyltilstrømning mener Hætta.

– Situasjonen ifjor høst kom så plutselig, at det ville nok ikke ha hjulpet den gang.

Sterkt press

– Hendelser den siste tiden har vist viktigheten av å vite med sikkerhet hvem som

Jørund Rytman og Ellen Katrine Hætta

Nylig var Utenriks- og forsvarskomiteen på Storskog, og da etterlyste Jørund Rytman noen bedre gjerder enn reingjerdene i bakgrunn. Det er noe vi ønsker, replisert politimester Ellen Katrine Hætta.

befinner seg både i Norge og i Schengen. For å stå bedre rustet til å kontrollere hvem som tar seg inn i riket, oppgraderer vi sikkerheten ved passeringsområdet på Storskog, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

Grensegjerde skal kun være på 200 meter og til NRK sier Anundsen at foreløpige kostnadsanslag vil være på litt under fire millioner kroner.

Schengen-samarbeidet har vært under sterkt press ogden norske regjeringens ønske er å ta sin del av ansvaret som følger med Schengen-avtalen, skriver departementet.

Formålet med tiltaket er å sikre mulighetene til å ivareta kontrolloppdraget norske myndigheter har ved yttergrensen.

Russland er informert

I en normalsituasjon skal sikkerhetsgjerdet med tilhørende port ikke utgjøre en merkbar forskjell for de som passerer grensen. Trafikken skal flyte som normalt.

Grensekommissær Roger Jakobsen har allerde informert russerne om det planlagt gjerdet.

– For dem er det uproblematisk, og det er et norsk anliggende hva vi bygger på norsk siden av grensen, sier Jakobsen.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen mener gjerdet til omlag fire millioner kroner er et bra tiltak, men sier det ikke kommer som følge av asylkrisa ifjor høst.

– Det har jo blitt aktualisert av det som har skjedd i Europa det siste året, men det kommer fordi vi er opptatt av å ha god kontroll med denne viktige grenseovergangen, slik vi er opptatt av at andre land vokter sine yttergrenser på en god måte.