Hopp til innhold

Vil selge Utvik-rettighetene

De etterlatte etter "Utvik Senior"-forliset vil selge konsesjonen familiene fikk gratis fra staten i 2005.

Utvik Senior

Mannskapet på ni omkom da 'Utvik Senior' forliste i 1978.

Foto: NTB / SCANPIX

Et salg vil trolig gi omlag åtte millioner kroner til familiene Hay og Abelsen fra Senja.

Oppreisning for urett

Det var i 2005 at de famliene Hay og Abelsen fikk torsketrålkonsesjonen gratis fra Staten.

Hensikten var å gjøre opp for mange års urett etter "Utvik Senior" forliste i 1978, en av norgeshistoriens mest omtalte forlis.

I klausulene for konsesjonen heter det at den ikke kan omsettes før i år 2020.

Har kjøpere

For å drifte konsesjonen som består av 150 tonn torsk, 100 tonn hyse og 330 tonn sei, innleda de etterlatte samarbeid med selskapet Båragutt AS i Tromsø.

Det er båten "Kjelsvik" som den siste tida har fisket på den same småtrålkonsesjonen som for over 30 år sia tilhørte "Utvik Senior".
Nå ønsker familiene Hay og Abelsen å selge sin andel på 51 prosent i selskapet.

Minioritetaksjonærene i Båragutt vil gjerne kjøpe og benytte seg av en forkjøpsrett knytta til akjsonæravtalen, dersom staten gir tillatelse til eierendringer. Det bekrefter daglig leder i Båragutt AS, Egil Hansen.

Etterlatte etter Utvik senior-forliset

Etterlatte etter 'Utvik Senior'-forliset. Fra venstre; Karstein Fredriksen, Guri Abelsen og Arnfinn Hay

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Departementet avgjør

Etter det NRK forstår skal "Utvik Senior-familiene" på et møte i Fiskeridepartementet i dag torsdag, der de ber om grønt lys til å selge fiskerettighetene, 11 år før konsesjonsvilkårene går ut.

Det er lave fiskepriser, høye drivstoffutgiver og lav lønnsomhet i selskapet som skal ha ført til at de etterlatte ønsker å kvitte seg med den svært verdifulle konsesjonen.

Selskapet Utvik Senior AS er etter det NRK forstår verdsatt til omlag 16 millioner kroner, og et eventuelt salg vil gi omlag 8 millioner kroner til familiene Hay og Abelsen.

9 fiskere omkom da "Utvik Senior" gikk ned utenfor Senja i 1978.

Vrakrester fra Utvik Senior

Vrakrester etter 'Utvik Senior'. Båten gikk ned 5 nautiske mil utenfor Okseneset vest av Senja.

Foto: NTB / SCANPIX