Hopp til innhold

Vil opprette ny lov for motorferdsel

Motorferdsellovutvalget vil lage ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Det kommer frem av fremleggelsen av utredningen til utvalget.

Utvalgsleder Jon Christian Fløysvik Nordrum begrunnet det på bakgrunn av at dagens lov er utdatert og vanskelig å håndheve i en mer moderne tid.

– Det nye lovforslaget vil være helhetlig, balansert og fremtidsrettet.

Blant annet foreslår utvalget mer hensyn til natur og miljø:

• Motorferdselen bør ikke øke vesentlig

• Åpner ikke for nye formål, f.eks. frikjøring, heliskiing, catskiing

• Flere tiltak mot ulovlig ferdsel

– Dette er starten av en ny lovprosess, så vi er åpen for å ta i mot politiske innspill og forslag, avslutter Fløysvik Nordrum.