Professor frykter for unges liv

UNN-ledelsen vil legge ned legge ned en avdeling for personer med akutte psykiatriske lidelser. – Direkte uforsvarlig sier, psykiatriprofessor.

Åsgård sykehus

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn (PSTO).

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Vidje Hansen

Vidje Hansen, psykiatriprofessor.

Foto: Jan Fredrik Frantzen/UNN

– Nedlegging av avdelinga Subakutt sør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kan føre til flere selvmord blant unge psykiatriske pasienter, sier Vidje Hansen, professor i psykiatri, til NRK

Subakutt Sør ved Åsgård i Tromsø har ansvar for oppfølging og behandling av pasienter ved tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.

Åsgård, eller Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, tilhører UNN.

– Har reddet mange

Ledelsen ved sykehuset har foreslått for styret å legge ned denne avdelingen når de i år skal spare til sammen 30 millioner kroner. Tolv av disse skal spares inn i psykiatrien.

Hansen mener det ikke finnes noe alternativ for unge psykiatriske pasienter, dersom Subakutt blir borte.

– Et slikt tilbud finnes ikke ved distriktspsykiatriske sentrene som er ment til å ta over ansvaret for disse pasientene på sikt, sier Hansen, som mener at en nedleggelse vil være direkte uforsvarlig.

– Vil bli godt ivaretatt

– Vi har reddet mange fra å begå selvmord på denne avdelingen. Hvis avdelingen blir stengt vil det gå flere år det finnes et tilsvarende tilbud.

Alex Norbakken, leder Mental Helse Troms, mener unge psykiatriske pasienter vil bli godt ivaretatt også i framtida, sjøl om Subakutt Sør blir lagt ned.

Etter et møte med UNN-ledelsen ble han beroliget.

– Jeg ble fortalt at Åsgård har ledig kapasitet. Brukerne skal ikke få noe dårligere tilbud hos dem, sier Norbakken.

Ledelsen ved UNN vil ikke la seg intervjue i denne saka før styremøtet i morgen onsdag.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali

Programleder Sveinung Åsali gir deg Nordnytt

Programleder Sveinung Åsali gir deg Nordnytt