Hopp til innhold

Vil ikke bygge ut hydrogen

Sametinget ønsker ikke å satse på å bygge ut hydrogenindustrien i Troms og Finnmark slik fylkeskommunen ønsker. Sametingspresident Silje Karine Muotka er redd for at en slik satsing betyr utbygging av vindkraft som dermed rammer viktige samiske næringsområder.