Vil ha kvensk kompetansesenter

Norske Kveners Forbund mener det er nødvendig at det etableres et Ressurs og kompetansesenter for kvener som sliter med rus- og psykiske problemer samt innen demens og psykogeriatriske lidelser. Det skriver de i høringsinnspill til stortingsmelding om nasjonale minoriteter. Det er behov for eget fokus på kvensk kulturkompetanse i de helsefaglige utdanningene i Troms og Finnmark, heter det i innspillet som du kan lese her.