Her kan det bli ny jernbane

Nord-Lapland Regionråd har gjennomført et forstudie for å se på om det er grunnlag for en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes.

Jernbaneprosjekt Rovaniemi - Kirkenes
Foto: Grafikk: Kirkenes Næringshage

Målet med forstudiet er å klargjøre hvilke nærings-, sysselsettings- og miljømessige muligheter en slik jernbaneforbindelse vil utløse. Forstudiet presenteres i Kirkenes tirsdag formiddag.

Gruve-boom

Det er flere grunner som gjør at en bør arbeide videre for å få realisert en jernbaneforbindelse mellom Norge og Finland i nord, mener direktør Timo Lohi i Nord-Lapland Regionråd.

– Vi har gruveboom i Finland og det vil åpnes flere nye gruver i fremtiden. Derfor trenger vi jernbanelinjer for å frakte gull, nikkel og jernmalm ut. Vi forventer at nordlige sjøruten åpnes i 2030 senest, sier Lohi.

Bare i løpet av den neste 5 års-perioden skal det investeres for om lag 15 milliarder norske kroner i ny gruvedrift i regionen.

Kirkenes startpunkt

Får man på plass en jernbaneforbindelse vil Finland og Østersjøområdet bli knyttet sammen med dypvannshavnene ved Barenthavet.

Dette vil gi adkomst til store produksjonsområder for olje og gass. Kirkenes er en meget interessant utskipningshavn for Finland.

– Vi ser at Kirkenes er bra fordi det er dyphavn, hvor det er investert to-tre milliarder allerede. Olje og gass områdene er nære og Kirkenes er vestre startpunktet for den Nordlige Sjørute, forklarer Lohi.

Næringslivet positivt

Studien er finansiert av finske sentrale og regionale myndigheter samt at Kirkenes Næringshage har vært inne med en liten andel.

– For Kirkenes vil enhver ny logistikkorridor være være velkommen. Det vil skape arbeidsplasser og bidra til ny virksomhet i området, sier Tannvik.

Åpner for Nikel-forbindelse

En utreding på jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes, kan gjøre at vi også kommer i gang med å utrede jernbane mellom Kirkenes og Nikel, håper Arve Tannvik, daglig leder i Kirkenes Næringshage.

– Er det behov for en jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes?

– Tilgangen til Barentshavet vil kunne gi Kirkenes en sentral rolle i å utvikle Nordlige Sjørute. Isen i nordområdene smelter fortere enn forventet og det kan føre til radikale framskritt når det gjelder bruk av nordlige sjøruter, mener Tannvik.

Langt perspektiv

En jernbane vil nok ikke være på plass med det første, men Tannvik mener det er viktig å begynne å røre ved problematikken.

– Vi må nok se det i et 20 år perspektiv. Det som blir presentert i dag er en forstudie som berører en del sentrale problemstillinger som forhåpentligvis får diskusjonen i gang.

Koster flesk

Det vil ikke bli billig å bygge en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes.

– Vi snakker store kostander i flere titalls milliardklassen. Derfor må vi ha tid på å utrede og vurdere om det er hensiktsmessig å gå videre i en sånn planlegging, sier Tannvik.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.