Hopp til innhold

Vil ha halve kongeriket

Sametinget forlanger makt i nesten halve Norge.

Halve kongeriket
Foto: NRK

I et vedtak i dag krev tinget at samer også i den sørlige delen av Norge får like sterk rett til å styre over sine landområder som samene i Finnmark.

- Det vil jo være en bra ting, sånn at man kan få være med på å bestemme noen ting innenfor reinbeiteområdet, sier Jon Anders Kuhmunen som er reineier.

Video nsps_upload_2009_2_25_20_53_47_551.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Reporter: Rolf Jakobsen
Foto/redigering: Kai Erik Bull

Sammen med fylkestinget i Finnmark, styrer allerede over Finnmark, et landareal på størrelse med Sveits. Nå fremmes kravene om landområder fra samiske områder fra Troms og sørover til Hedmark.

- Vi krever at samer skal være representert i de styrende organene for de områdene som dette dreier seg om. En løsning kan være at Hålogalandsallmenningen omfatte også de sørsamiske områdene, sier leder for Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo.