Hopp til innhold

Vil ha halve kongeriket

Sametinget forlanger makt i nesten halve Norge.

Halve kongeriket
Foto: NRK

I et vedtak i dag krev tinget at samer også i den sørlige delen av Norge får like sterk rett til å styre over sine landområder som samene i Finnmark.

- Det vil jo være en bra ting, sånn at man kan få være med på å bestemme noen ting innenfor reinbeiteområdet, sier Jon Anders Kuhmunen som er reineier.

Video nsps_upload_2009_2_25_20_53_47_551.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Reporter: Rolf Jakobsen
Foto/redigering: Kai Erik Bull

Sammen med fylkestinget i Finnmark, styrer allerede over Finnmark, et landareal på størrelse med Sveits. Nå fremmes kravene om landområder fra samiske områder fra Troms og sørover til Hedmark.

- Vi krever at samer skal være representert i de styrende organene for de områdene som dette dreier seg om. En løsning kan være at Hålogalandsallmenningen omfatte også de sørsamiske områdene, sier leder for Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark