Hopp til innhold

Vil ha begrenset turgåing

Reineiere vil nekte turgåere å gå i byfjell.

- Etter en rekke observasjoner fra i sommer 2008, ble vi overasket over hvor mange turgåere det var å se i fjellheimen på Kvaløya. Samtidig opplevde vi endringer av reinens bruk av sentrale beiteområde som Mylingen og Straumsnes, skriver Reinbeitedistrikt 20 Kvaløy i et brev til Hammerfest og Omegn turlag.

  • LES MER: Reindriftas brev til turlaget

Reindrifta reagerer på at den ikke er orientert om såkalte turkasser som turlaget har plassert og som skaper traséer for turgåingen, der enkelte av løypene går i det som reindrifta mener er sårbare områder.

Video nsps_upload_2009_3_11_19_3_26_329.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Frykter for beite- og kalveland

Reineierne frykter at aktiviteten i regi av Hammerfest og Omegn Turlag skal skremme reinen, spesielt når den er drektig eller har kalver. I brevet refererer de også til Reindriftslovens § 65 første ledd om "Ferdsel i område hvor rein beiter".

- Ut i fra kartet for Kvaløya er det listet opp 16 fotturer og de fleste av de til viktige beiteområder og kalvingsland. For reindriften er dette selvfølgelig skadelig, da mennesket forstyrrer og dermed forringer reinens beitemuligheter, spesielt gjelder dette i kalvingslandene, heter det i brevet.

Jeg skjønner egentlig ikke helt den frykten de har for at vi skal bruke naturen her oppe.

Leder i Hammerfest og Omegn Turlag, Morten Daae

Bør være plass til begge

Hammerfest og Omegn Turlag stiller seg utforstående til reindrifta og mener det bør være plass både rein og turgåere på Kvaløya-fjellet.

- Enkelte tider av året kan jeg skjønner at de ønsker vi skal være varsomme, og da særlig i forbindelse med kalvingsperioden. Men det tror jeg de fleste som går på tur er klar over, og tar hensyn til. Jeg skjønner egentlig ikke helt den frykten de har for at vi skal bruke naturen her oppe.

- En overdrivelse

Reidar Johansen i Hammerfest SV reagerer på reindriftas brev.

- Jeg reagerer sterkt på at reindriftsnæringen nå fremstiller det som om enhver fotgjenger som bruker fjellet på Kvaløya er en trussel mot overlevelsen av reinen her på øya. Det er, for å si det mildt, en overdrivelse. Dette er en næring som tar seg til rette, og det er en næring som er i ferd med å miste enhver legitimitet hos lokalbefolkningen.

Saken skal opp i Hammerfest formannskap torsdag.

Når man legger opp et løp er det jo naturlig å høre hva reindrifta har å si.

Reindriftsagronomen i Vest-Finnmark, Mikkel Ailo Gaup

- Naturlig å spørre reindrifta

Reindriftsagronomen i Vest-Finnmark, Mikkel Ailo Gaup, understreker at reindriftsdistriktet ikke har mulighet for å nekte fotturistene.

- Når man legger opp et løp er det jo naturlig å høre hva reindrifta har å si. At man gir de mulighet til å komme med innspill til hvor man kan plassere turkasser som blir satt ut i et reinbeiteområde, sier han.