Vil ha BarentsObserver under redaktørplakaten

Tidligere Romerikes Blad-redaktør ga styret i Barentssekretariatet en utredning som konkluderer med at det bør gjennomføres en stor omorganisering av nettstedets drift.

Barentsobserver

Styret i Barentssekretariatet skal i midten av oktober vurdere den uavhengige utredningen gjort av Thor Woje, tidligere redaktør og leder av Skup-juryen.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Barentssekretariatets styre engasjerte i sommer den tidligere redaktøren i Romerikes Blad Thor Woje til å gjennomføre en utredning av BarentsObservers fremtidige driftsmodell.

Woje har i en mannsalder jobbet i forskjellige aviser, og har også leder Skup-juryen og Pressens faglige utvalg, pressens eget etiske klageorgan.

– Jeg anbefaler at BarentsObserver fortsatt organiseres innenfor Barentssekretariatet, men da som egen avdeling og en selvstendig redaksjon. Jeg anbefaler også at den er ledet av en ansvarlig redaktør som ansettes på redaktørplakatens vilkår, altså at man innfører redaktørplakaten som det har vært strid om, sier Thor Woje til NRK.

Utredningen ble levert før helga.

Måtte gå på dagen

Det har vært stort fokus på BarentsObserver etter mai i år, etter redaksjonen i Barents Observer slo full alarm om mulig sensur, etter at politikerne som utgjør styret i Barentssekretariatet vedtok at nettstedet ikke skulle ha en fri stilling som nyhetsformidler.

Mandags morgen denne uken mottok redaktør Thomas Nilsen en avskjedigelse som en følge etter redaktørens fremstilling i media av den pågående konflikten.

Eierne av BarentsObserver mente Nilsen har opptrådt illojalt og vanstyrt sin rolle som redaktør av nettstedet.

Thomas Nilsen

Thomas Nilsen ble mandag sparket i sin stilling som redaktør i BarentsObserver.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Det jeg har gjort er nettopp en redaktørs rolle. Jeg står opp for ytringsfriheten vår og for den redaksjonelle friheten journalistene i BarentsObserver skal ha, sa den tidligere redaktøren til NRK etter avskjedigelsen.

– Dette er den ryddigste organiseringen

– Jeg foreslår videre at den ansvarlige redaktør skal ansettes av styret og rapportere til styret og ikke til daglig leder som det er i dag. Og så blir det da redaktør som ansetter øvrige redaksjonelle medarbeidere ut i fra stillingshjemler og -rammer. Det vil si at redaktøren får et tydelig arbeidsgiveransvar i organisasjonen, sier Woje.

Han mener man kan trekke paralleller til tidligere fagpresseorganer, der man begynner som et informasjonsorgan for så og ville nå breiere ved at man profesjonaliserer arbeidet ved å tilsette journalister.

– Da kommer man til et naturlig punkt hvor man ønsker å formalisere den redaksjonelle friheten og at det er en ansvarlig redaktør som har det fulle ansvaret for innholdet. Dette er også den ryddigste måten å organisere forholdet mellom eier og redaktør på, sier Thor Woje.

Tar innholdet til etterretning

Styreleder i Barentssekretariatet Stig Olsen er positiv til rapporten som nå skal behandles av styret 23. oktober.

Arbeidende styreleder i Barentssekretariatet Stig Olsen

Styreleder i Barentssekretariatet Stig Olsen er fornøyd med det rapporten viser. Mandag sparket han imidlertid redaktør Thomas Nilsen i BarentsObserver.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Jeg er trygg på at denne rapporten vil bli lagt til grunn for den drifta som skal være i BarentsObserver videre framover, sier Olsen til NRK.

Sparkingen av redaktør Thomas Nilsen ønsker han ikke å kommentere, men i en pressemelding presiserer han at personalsaken mot Nilsen er håndtert uavhengig av utredningen som har pågått.