Vil fortsatt drive selv

Båtsfjord kommune ønsker å fortsette å drive Båtsfjord videregående skole.

Båtsfjord

Båtsfjord.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kommunen har som en prøveordning hatt ansvar for driften av skolen siden høsten 2003, og forsøket skal etter planen avsluttes til neste år.

Men ordfører i Båtsfjord kommune, Frank Bakke Jensen, vil at kommunen skal fortsette å drive den videregående skolen i Båtsfjord for å fortsette den positive utviklingen prøveordningen har satt i gang.

- Vi har økt andelen båtsfjordungdom som fullfører videregående skole, og så øker vi andelen båtsfjordungdom som går videre på høyere utdanning.

Underskuddsforetak

Men fylkesråd for utdanning i Finnmark fylkeskommune, Knut Mortensen, vil heller at fylkeskommunen skal ta over driften av skolen.

- Bakgrunnen til det er blant annet at vi får et uttrekk i de økonomiske midlene til Finnmark fylkeskommune. Sånn at i det store og hele er det et underskuddsforetak for fylkeskommunen.

Forsøket er finansiert ved at et uttrekk basert på gjennomsnittskostnaden per elev blir overført fra fylkeskommunen til Båtsfjord kommune.

- Regner feil

Men ifølge en rapport utført for Kommunal- og regionaldepartementet, har Finnmark fylkeskommune ikke redusert utgiftsnivået sitt tilsvarende det reduserte antallet elever fylkeskommunen har ansvar for.

Bakke Jensen mener at ingen av regnestykkene de har fått presentert tåler dagens lys.

- Forskjellen på regnestykket til Båtsfjord kommune og regnestykket til Finnmark fylkeskommune er at de regner på hvor mye det koster at en elev begynner på videregående skole, mens vi i Båtsfjord har regnet på hvor mye det koster å få en elev gjennom videregående skole. Og det må være målet til Finnmark fylkeskommune også. Jeg er ganske sikker på at vi her kommer til å finne gode løsninger som ikke går ut over noen andre.

Departementet avgjør

Men hvordan det endelige resultatet blir er ikke opp til verken Bakke Jensen, eller Mortensen.

- Det er jo ikke fylkeskommunen som kommer til å vedta dette, det er jo departementet som til syvende og sist avgjør, avslutter Mortensen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark