Vil fortsatt drive selv

Båtsfjord kommune ønsker å fortsette å drive Båtsfjord videregående skole.

Båtsfjord

Båtsfjord.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kommunen har som en prøveordning hatt ansvar for driften av skolen siden høsten 2003, og forsøket skal etter planen avsluttes til neste år.

Men ordfører i Båtsfjord kommune, Frank Bakke Jensen, vil at kommunen skal fortsette å drive den videregående skolen i Båtsfjord for å fortsette den positive utviklingen prøveordningen har satt i gang.

- Vi har økt andelen båtsfjordungdom som fullfører videregående skole, og så øker vi andelen båtsfjordungdom som går videre på høyere utdanning.

Underskuddsforetak

Men fylkesråd for utdanning i Finnmark fylkeskommune, Knut Mortensen, vil heller at fylkeskommunen skal ta over driften av skolen.

- Bakgrunnen til det er blant annet at vi får et uttrekk i de økonomiske midlene til Finnmark fylkeskommune. Sånn at i det store og hele er det et underskuddsforetak for fylkeskommunen.

Forsøket er finansiert ved at et uttrekk basert på gjennomsnittskostnaden per elev blir overført fra fylkeskommunen til Båtsfjord kommune.

- Regner feil

Men ifølge en rapport utført for Kommunal- og regionaldepartementet, har Finnmark fylkeskommune ikke redusert utgiftsnivået sitt tilsvarende det reduserte antallet elever fylkeskommunen har ansvar for.

Bakke Jensen mener at ingen av regnestykkene de har fått presentert tåler dagens lys.

- Forskjellen på regnestykket til Båtsfjord kommune og regnestykket til Finnmark fylkeskommune er at de regner på hvor mye det koster at en elev begynner på videregående skole, mens vi i Båtsfjord har regnet på hvor mye det koster å få en elev gjennom videregående skole. Og det må være målet til Finnmark fylkeskommune også. Jeg er ganske sikker på at vi her kommer til å finne gode løsninger som ikke går ut over noen andre.

Departementet avgjør

Men hvordan det endelige resultatet blir er ikke opp til verken Bakke Jensen, eller Mortensen.

- Det er jo ikke fylkeskommunen som kommer til å vedta dette, det er jo departementet som til syvende og sist avgjør, avslutter Mortensen.