Vil felle flere rovdyr

Viltnemda for Troms og Finnmark vil felle mer jerv og bjørn.

Bjørn
Foto: PER LØCHEN / Scanpix

I tillegg til dette skal nye områder åpnes for jakt.

Lederen for viltnemda, Willy Ørnebakk, mener rovdyrbestanden nå er atskillig større enn det myndighetene har forutsatt.

- Den siste tellingen nå i vår viser at vi har tre ganger så stor bestand i Finnmark som det vi ønsker å ha. I Troms er den ikke riktig dobbelt så stor, men atskillig over bestandsmålet der, sier Ørnebakk.

Det skal tas 38 jerv i Troms og Finnmark under årets lisensjakt. Det er 12 mer enn i fjor. Viltnemda vil også at det skal bli lov å jakte jerv i hele Finnmark fylke. Nemda anbefaler også ei økning i kvota på bjørn. Fire dyr bør felles i Finnmark og to i Troms.

- Vi er rimelig godt i nærheten av den bjørnebestanden vi skal ha, det er ikke underskudd, sier lederen for viltnemda.