Hopp til innhold

Vil boikotte Sametingets vedtak

Vest-Finnmark Regionråd oppfordrer til full boikott av de midlertidige retningslinjer for endret bruk av utmark, som Sametinget vil vedta i dag.

 

Regionrådet mener prosessen rundt de midlertidige retningslinjene er udemokratisk, fordi det ikke ble gjennført en skikkelig høringsrunde i forkant. Nå varsler de boikott av Sametingets vedtak.

Dårlig start

 – De midlertidlige retningslinjene har ikke vært til høring  hos fylkeskommunen eller kommunene, og det synes vi er utrolig udemkratisk, sier Ingalill Olsen på vegne av Vest-Finnmark Regionråd.

Vedtaket i Sametinget er i tråd med Finnmarksloven, og Sametingspresident Aili Keskitalo har hele tiden hevdet at tinget har politisk ryggdekning for å vedta midlertidige retningslinjer. Dette til tross for prostester fra flere hold.

– Om de skal trå dette ned over hodene på oss, så er det en forferdelig dårlig start på Finnmarksloven, sier Ingalill Olsen.

Hun er også leder av Finnmark Arbeiderparti, som i forkant av sametingets plenum gjorde det klart at de ville bringe saken videre til Justisdepartementet dersom Sametinget fattet vedtak i plenum, slik som planlagt.

Full boikott

Om de foreløpige retningslinjene nå blir vedtatt uten en mer omstendig høring, varsler regionrådet full boikott.

– Når ikke Sametinget bryr seg om hva finnmarkingene synes, så trenger ikke vi å bry oss om hva Sametinget gjør, heller, sier Olsen.

Kommunene i regionrådet vil  ikke forholde seg til de foreløpige retningslinjene, og Olsen oppfordrer andre til å gjøre det sammme.

– Det er ikke noe problem. Vi kan bruke jordsalglovens andre paragraf, inntil det kommer endelige retninglinjer som har vært ute på en bred høring, sier hun.

Må samarbeide

De omstridte retningslinjene setter føringer for hvordan samenes interesser skal ivaretas i all arealforvaltning i utmark.

 Før det blir gjort inngrep på fylkets grunn, som ved hytteutbygginger, vindparketableringer, vannkraft samt militær virksomhet, skal det dokumenteres at samiske interesser er i varetatt.

Siden dette gjelder hele Finnmark fylke, mener Olsen at kommunene er i sin fulle rett til å boikotte retningslinjene inntil man blir hørt av Sametinget.

– Hvis retningslinjene skal bli vedtatt, er man avhengig av et samarbeid med kommunene.Og hvis kommunene ikke samarbeider, så kan man faktisk ikke få gjennomført dem, sier hun.

Udramatisk boikott

Hun synes ikke det er spesielt dramatisk å boikotte et politisk vedtak.

– Jeg synes det er mer dramatisk å innføre retningslinjer uten at noen av menneskene det gjelder har fått lov til å uttale seg. Det er et overgrep mot befolkningen i Finnmark, sier Olsen.