Hopp til innhold

Vil bestemme over samiske gener

Et flertall på sametinget mener samer må sikres rettigheter til eget genmateriale.

Sametinget startet i dag

Sametingspolitikerne vil at samene selv skal være med på å bestemme over bruk av genmateriale.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Da sametinget torsdag ettermiddag behandlet saken om medbestemmelse for bruk av genmateriale, var oppslutningen for medbestemmelse nesten unison.

Silje Karine Muotka

Silje Karine Moutka (NSR) sier det å være same ikke er genetisk betinget.

Foto: Siv Eli Vuolab

– Samer er i mindretall i befolkningen. Det kan være at forskning vil avdekke at samiske gener skiller seg ut på en eller annen måte,og at man vil forske på forskjellene, sier Silje Karine Moutka fra Norske Samers Riksforbund.

– Ikke genetisk å være same

Moutka understreker at det å være same ikke er genetisk betinget

– Det er viktig å få frem at genetikk og kultur ikke henger sammen nødvendigvis. Man kan finne folk som har et samisk genmotiv, men som bor i Europa og har ikke hatt noe med det samiske å gjøre.

Kun Frp er uenig

Det er for eksempel forskning à la tidligere tiders skallemålinger som ingen vil ha tilbake.

En forskning der det å konstatere rase var viktigere enn å finne genetiske elementer som for eksempel kan bidra til å forklare sykdomsforekomster.

Bare Fremskrittspartiets Hans Eriksen var uenig i avgjørelsen. Han gikk sterkt imot Sametingets ønske om å jobbe for samers rettigheter til eget genmateriale.

– Genforskning er ikke en sak for samer spesielt, sier Eriksen.