Hopp til innhold

Vil åpne utmarka for turistkjøring

Det må bli lettere for turistnæringa å kjøre skuter og firehjuling i utmarka, mener utvalg.

Ski, snø og ferie
Foto: Rainer Prang / NRK

Utvalget mener reiselivet må bli regnet som næringsaktivitet, på lik linje med tradisjonelt jord- og skogbruk. Et av medlemmene i gruppa, Cesilie Aurbakken i Bondelaget, sier innholdet i begrepet næringsaktivitet må moderniseres.

– Gruppa har forståelse for at det er behov for å tilpasse motorferdselsloven til endringene i samfunnet. Særlig knyttet til endringer i landbruket, hvor det også satses på reiseliv, sier hun.

Permanente ordninger

Reglene for motorferdsel i utmarka ska bli endret neste år. I den forbindelse har et utvalg med folk fra næringsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og offentlige styresmakter levert et innspill. Utvalget har blant annet bestått av reindriftsnæringa, Sametinget og Fylkesmannen i Finnmark representert.

Gruppa er ikke enige om hvordan de skal legge opp utmarkskjøringa for reiselivet, men målet er at det skal bli enklere for næringen.

– Man kan få en permanent løyve i steden for en dispensasjon. For reiselivet betyr dette en mer ryddige forhold, sier Aurbakken.

Glad næring

Daglig leder i Finnmark reiseliv Jens-Harald Jenssen, ønsker forslaget velkommen. Han tror det vil får stor betydning for næringa.

– Vi får bedre tilrettelagte produkter og klare rammebetingelser. Det gjør det mer lønnsomt og bedre å drive naturbasert reiseliv i Finnmark, sier Jenssen.