Hopp til innhold

Velger ut barn etter partiboka

Samisk barnehage i Alta gir fortrinnsrett til barn av NSR-medlemmer.

Det er fremdeles strid rundt den samiske barnehagen i Alta. Barnehagen Álltá siida fortsetter å favorisere medlemmer av Norske Samers Riksforbund ved tildeling av barnehageplasser.

Arbeiderpartiets Sametingsrepresentant Inger Jørstad krever en endring innen neste hovedopptak for Álltá siida barnehage, våren 2009.

- Jeg synes det er veldig trist at ordninger som dette får lov å eksistere i den samiske verden. For jeg tror ikke det er noen som kan forsvare en ordning der barn faktisk blir diskriminert på grunnlag av foreldrenes politiske ståsted, sier Jørstad.

Forsvarer vedtektene

NSR definerer seg på sin hjemmeside som «en kulturpolitisk organisasjon», men er like fullt et politisk parti i den forstand at de stiller til valg til Sametinget.

Den samiske barnehagen i Alta mottar over 3 millioner kroner i støtte fra staten og Sametinget. Men tross sterk kritikk forsvarer barnehagens styreleder Jan Erik Henriksen inntaksbestemmelsene, som i lengre tid har favorisert medlemer av Norske Samers Riksforbund (NSR).

- Som en kulturorganisasjon synes vi ikke det var urimelig at vi, som alle andre private barnehager, gir visse fordeler til dem som gjør en innsatsats for å etablere og drive denne barnehagen, sier Henriksen.

Inger Jørstad vil ha tettere oppfølging av av organisasjoner som mottar støtte.

- Sametinget er den største bidragsyteren i forhold til utvikling av samisk språk og kultur; så kan man også stille krav når man bevilger penger, mener Jørstad.

Ny vurdering

Og styreleder Jan Erik Henriksen er villig å vurdere endringer i barnehagens vedtekter:

- Når vedtektene nå gjennomgås, så går vi selvfølgelig også igjennom opptakskriteriene og eventuelt vurdere om de har noen uheldige utslag som noen vil ha det til, sier Henriksen.

- Jeg håper det er klart til neste barnehageopptak som er neste vår, sier Inger Jørstad.