Veiene blir oftere stengt

Det tror Statens Vegvesen om framtida.

Steinras sperrer vei

Dette vil vi se mer av fremover.

Foto: Kjell Gunnar Dahle

Vi må regne med oftere stengte veier i framtida.

Nå går det jord- og steinras på steder der det tidligere ikke gikk slike ras.

Mer regn øker faren for at store jordmasser kan skli ut og føre til farlige forhold på veiene.

Enorme mengder

I hele høst har det pøst ned over store deler av Nord-Norge.

Dag etter dag med regn har økt risikoen for masseutglidning i fjellskråningene.

Helt fram til de siste åra har Statens Vegvesen vært i stand til å forutsi når, og ikke minst hvor det er fare for ras.

- Men slik er det ikke lenger. Vegvesenet er nå nødt til å forberede seg på en ny hverdag, sier regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens Vegvesen til NRK.

Nye vannveier

Forsker i Norges Geologiske undersøkelser (NGU) og leder for skredlaget i NGU, Terje Bargel, sier at terrenget ikke takler de store vannmassene.

Gamle elveløp ned fjellsidene klarer ofte ikke å drenere de nye vannmassene.

- Det betyr at vannet finner nye veier. Masser graves ut og risikoen for at det går skred øker betraktelig, sier han.

Sikkerhet

Statens Vegvesen har ansvaret for at veiene er sikre å ferdes på.

Fortsatt mye regn og ”nye” rassteder kan føre til hyppigere veistengninger.

- Vi er vant til snøskred og har rimelig god oversikt over rasfarlige steder. Når det gjelder stein– og jordras er situasjonen en annen, sier Naimak.

- Kortere perioder med frost i høyden, skiftende forhold med fare for is-sprengning gjør at vi vil være ekstra på vakt og heller stenge en vei for tidlig enn for seint, sier regionvegsjefen.

Vegene akkurat nå

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen