Hopp til innhold

Fastlegekrisen starter allerede på studiet: Ingen vil bli fastlege

Ikke bare er en fastlegekrise, men også en krise for folkehelsen og innbyggerne, sier en fastlege i Lyngen.

Didrik Erichsen

Arkivfoto: Ifølge en ny rapport mangler 150.000 nordmenn fastlege nå.

Foto: André Bendixen / NRK

– Alle har godt av å jobbe som fastlege noen år. Men slik ordningen er nå vet jeg ikke om jeg vil jobbe som fastlege, sier Maja Mikkelsen.

Hun er leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf).

I Helgemorgen på P2 og NRK1 søndag ble det slått alarm om fastlegekrisen i landet.

Ifølge en ny rapport mangler 150.000 nordmenn fastlege nå.

Men i realiteten er antallet langt høyere, sier styremedlem i Finnmark legeforening, Olav Gunnar Ballo.

Olav Gunnar Ballo

– Har ikke tiltro til politikernes planer, sier Olav Gunnar Ballo, styremedlem Finnmark legeforening og tidligere fastlege.

Foto: André Bendixen / NRK

– Krisa er verre fordi man allerede dekker opp med vikarer, sier Ballo, som tidligere har jobbet som fastlege.

Han mener situasjonen er alarmerende.

Hvis det ikke gjøres noe relativt raskt, så taper man mer og mer av korpset. Det er et gap mellom forventningene og ressursene til å gjøre det, sier Ballo.

Les også: Kenneth har venta i ni måneder: Denne kommunen har ingen ledige fastleger

Kenneth Sørensen
Kenneth Sørensen

Maja Elisabeth Mikkelsen

– Slik fastlegeordningen er nå gir det ikke store muligheter for å ha familie ved siden av. Flere fastleger jobber 70–80 timer i uken, sier Maja Mikkelsen, leder Norsk medisinstudentforening.

Foto: Legeforeningen

For høy arbeidsbelastning over tid

Fastlegekrisen ser heller ikke ut til å endre seg med det første. Medisinstudentene vil ikke velge fastlegeyrket.

– Jeg kjenner få medisinstudenter som ønsker å bli fastlege.

– Det er på grunn av rammene rundt: arbeidsbelastning og stadig flere arbeidsoppgaver som legges på fastlegene, sier Mikkelsen.

Hun sier at det er en alvorlig situasjon, og ber politikerne om å ta situasjonen på alvor.

Ikke bare for min fremtid, men også for pasientenes, sier lederen av Norsk medisinstudentforening.

Les også: Fastlegen kan ha 18 timers arbeidsdag: – Kan ikke fortsette på denne måten

Fastlege Helge Enerstvedt på jobb ved Geilo legekontor
Fastlege Helge Enerstvedt på jobb ved Geilo legekontor

– Ubetalt arbeid på kveldene

Hans-Olav Holtermann Eriksen, kommuneoverlege og fastlege i Lyngen, sier at fastlegene betales godt, men at det ikke gjenspeiler arbeidsoppgavene de har.

Dette er ikke en fastlegekrise, men en krise for folkehelsen og innbyggerne i Norge. For hvem går du til dersom du er syk? Jo, fastlegen din.

Når han ikke er der, hvor skal du gå? Legevakten?

Hans-Olav Holtermann Eriksen 
Kommuneoverlege Lyngen

– Det må bevilges mer penger, sier Hans-Olav Holtermann Eriksen, fastlege i Lyngen.

Foto: Guri-Anne Ryeng-Berglund

Holtermann Eriksen sier at det stadig legges flere oppgaver til spesialisthelsetjenesten og fastlegene.

Han opplever at det er ubetalt arbeid som må gjøres på kveldstid, fordi de ikke rekker å gjøre alt på dagtid.

Vi har ofte med sårbare mennesker å gjøre. Du skal ha et klart hode, men slik det er i dag, er det svært krevende, sier fastlegen i Lyngen.

Han opplever at antall henvendelser til fastlegene har økt dramatisk, samtidig som pasientlistene ikke kan kuttes på grunn av fulle lister og ingen nye fastleger å overføre dem til.

Nå vil han at basistilskuddet for fastlegene skal økes og flere fastlegestillinger opprettes, slik at det blir mulig å drive listen med færre pasienter og mer tid til hver enkelt.

– Det må bevilges betydelig mer penger til fastlegeordningen, sier Holtermann Eriksen.

Les også: Fastlege våger ikke pensjonere seg – frykter for pasientene sine

Fastlege Svein Gisle Apeland
Fastlege Svein Gisle Apeland

– En av de største helseutfordringene

Hans Inge Myrseth, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, forstår bekymringene.

Han sier at de jobber med tiltak til statsbudsjettet for 2023, og at de vil se på strukturelle grep i fastlegeordningen.

Tallet har vokst over flere år, og vi tar dette på største alvor. Fastlegekrisen er en av de største helseutfordringene, sier Myrseth.

Hans Inge Myrseth, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet

– Ikke er bærekraftig for verken fastlegene eller pasientene, sier Hans Inge Myrseth.

Foto: NRK

Ballo etterlyser endringer nå.

– Man kan ikke sitte med hendene i fanget og vente på neste år. To tredjedeler av kommunene sliter med å rekruttere fastleger, sier han.

Les også: Mener fastlegekrisen i Norge aldri har vært verre

Fastlege
Fastlege

– Bør bevilge mer penger

Tone Wilhelmsen Trøen er helsepolitisk talskvinne i Høyre og leder av Helsekomiteen på Stortinget.

Hun sier at det har forverret seg det siste året, og mener at regjeringen bør bevilge mer penger i det reviderte statsbudsjettet.

Tone Wilhelmsen Trøen

– Fastlegeordningen har vært under press over flere år, sier Tone Wilhelmsen Trøen.

Foto: Høyre

Hun mener at basistilskuddet til fastlegene må økes og mener at fastlegeordningen må vernes.

Handlingsplanene med tiltak er gode, men det regjeringen ikke leverer på er å styrke den ytterligere slik at basistilskuddet øker.

Da kan fastlegene korte ned pasientlisten og med det få noe mindre belastende hverdag, sier Wilhelmsen Trøen.

Les også: Kronisk syke Ingrid-Mari (21) mistet fastlegen ved loddtrekning

Ingrid-Mari Eidheim
Ingrid-Mari Eidheim