Hopp til innhold

VALGPORTRETT: Raymond Londal (Sykehus til Alta)

På partiprogrammet til partiet står det kun én sak.

Raymond Londal

Raymond Londal er førstekandidat for partiet Sykehus til Alta.

Foto: Erik Lieungh

Førstekandidat i partiet Sykehus til Alta, Raymond Londal, sier de vil få diskusjonen om et sykehus til Alta på dagsorden.

– Det er snakk om store investeringer og i dag har de fleste partiene et avslappet forhold til dette spørsmålet. Ved å få en egen liste på plass, så setter vi saken på dagsorden. Det ser ut til å fungere som smør, sier han.

Han mener at ved å justere sykehusstrukturen, så vil det bli større nærhet, lavere transportkostnader og lettere rekruttering.

– Det skal bare være to sykehus i Finnmark. Det skal ikke være tre, i hvert fall ikke for vår del. I dag er Hammerfest sentrum, men vi ønsker at dette skal skje ut ifra Alta. Da mener vi at det vil øke nærheten og tryggheten og at det vil gi store økonomiske og kvalitetsmessige fordeler, sier han.

Partiet mener befolkningsgrunnlaget er mer rettet inn mot Alta.

– Jeg skjønner at folk i Hammerfest synes at dette ikke høres lovende ut. Men sannheten er at Sykehus til Alta er en ansvarlig helsepolitisk liste. De har ingen grunn til bekymring i forhold til helsetilbud, sier han.

Hør mer om hva Sykehus til Alta mener om arbeidsplasser, sløsing av helsepenger og helsetransport.