Hopp til innhold

Har bodd mennesker på Tønsnes i 10 000 år

Arkeologene har funnet rundt 50 hustufter og flere tusen gjenstander fra tidlig steinalder like utenfor Tromsø. Funnene er unike i nordeuropeisk sammenheng.

Funnene viser at det var et yrende folkeliv på Tønsnes allerede for 10.000 år siden.

– Det eldste vi har i dette området er om lag 10 000 år gammelt. Det kan være litt eldre, men det er jo fantastisk få som får den muligheten til å grave ut noe så unikt. I dette området har vi rundt fem tufter som er 8–10 000 år gamle, sier Jan Magne Gjerde som er arkeolog ved Tromsø Museum.

Ti storfamilier

Funnene viser at folk har bodd her gjennom hele året og har livnært seg på jakt og fiske.

Det kan ha vært så mye som ti storfamilier med flere generasjoner som bodde på Tønsnes samtidig.

– Som arkeolog har jeg aldri opplevd et så stort funn. 15 tufter regnes som et stort funn. Her har vi et område på 1000 kvadratmeter med kontinuerlige funn, sier Gjerde.

Han tror flere av arkeologene vil oppleve fremtidige utgravinger som nedturer etter det enorme funnet.

Video Unike funn på Tønsnes

Reporter: Egil Jens Pettersen Foto/redigering: Per Einar Grønmo

Bålaktivitet

Det er også funnet gjenstander som viser kontakt med kulturer fra Nordkalotten og andre områder i Nord-Europa.

– Det er gjort funn som stammer fra Nord-Sverige, og enda lenger øst. Det er tydelig at menneskene hadde en stor kontroll på landskapet. Dro på lange reiser, og visste hvor de skulle, sier Gjerde.

Men også andre funn har overrasket arkeologene.

– Her ser vi at de har hatt bålaktivitet i lang tid.

Rikt knutepunkt

Gjerde mener Tønsnes kan ha vært stedet hvor «Tromsø by» lå for 7000 år siden.

Her var det et knutepunkt transportmessig, og også et område hvor det var rik tilgang på mat, fra fisk til elg, reinsdyr og sel i elvemunningen.

Selv om de fleste tuftene var teltplasser som folk flyttet fra og til, er det også funnet permanente bygninger.

– Vi har funnet et hus som er seks meter langt. Det var en vinterbolig, som kunne ha blitt brukt av en til to storfamilier i vinterhalvåret. De har trolig bodd der over mange år, sier Gjerde.

Brukte tid på pynt

Mellom økser og fiskesøkker er det også gjort funn som tyder på at steinaldermenneskene på Tønsnes hadde overskudd til å tenke på annet enn jakt og fiske.

– Vi har funnet flere gjenstander som ikke er funksjonelle, blant annet et par smykker av stein. Anheng som de hadde rundt halsen, slik vi gjør i dag. Vi har også funnet oker. Rødfarge som de brukte til å pynte seg med. Kanskje slik vi bruker rouge i dag, sier Gjerde.

Det er også funnet en ansamling med økser, som trolig har blitt lagt på en bestemt måte av en bestemt grunn.

Han legger til at steinaldermennesker lagde flest gjenstander i bein og tre, og at mye av pynt og dekorasjoner nok er gått tapt.

Har søkt om utsettelse

Om lag 20 arkeologer jobber nå på spreng i det flere tusen kvadratmeter store området like nord for Tromsøya.

Målet er å avdekke og registrere så mye som mulig.

For utgravningene skal være ferdig 12. august. Det er opp til Riksantikvaren og Tromsø Havn å avgjøre om perioden kan forlenges.

– Denne gangen er det så fantastiske funn at det vil bli veldig trasig å måtte reise herfra hvis vi ikke får litt mer tid. Vi har søkt om det på grunn av de unike funnene her.