Tromsø kommune utsetter flere byggeprosjekter

Ny idrettshall Storelva og omsorgsboliger for både rus og psykiatri er noen av prosjektene Tromsø kommune foreslår å utsette.

Britt Elin Steinveg

Administrasjonssjefen i Tromsø kommune, Britt Elin Steinveg, la frem et stramt forslag til budsjett. Hun mener de ansatte i kommunen er de som rammes hardest dersom budsjettet blir godkjent.

Foto: Marius Fiskum / Tromsø kommune

– Vi har et budsjett på 5,17 milliarder kroner, men dette er et nøkternt og realistisk budsjett, sier administrasjonssjefen i Tromsø kommune, Britt Elin Steinveg.

Tirsdag la hun frem kommunens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2017–2020. Og det er et stramt budsjett. I oktober la kommunen frem oversikten over økonomien for 2016. Da styrte de mot et overforbruk på 103 millioner kroner, noe som vil gi et underskudd på 60 millioner kroner.

En måned seinere presenterte kommunen tall som viser at fem store byggeprosjekter koster dem 206 millioner kroner mer enn budsjettert.

Budsjettet for 2017 er et såkalt nullbudsjett, det vil si at kommunen ikke få mer penger å rutte med enn de hadde i 2016. Samtidig ønsker de å ende med 15 millioner i pluss i netto driftsresultat. For 2016 var målet et minusresultat på 5 millioner. Derfor må kommunen ta en del grep for å komme i land.

Utsetter flere prosjekter

Noen av grepene som foreslås er blant annet å effektivisere kommunen enda mer, redusere behovet for tjenester, digitalisere kommunen og kommunens tjenester, og redusere sykefraværet.

I tillegg foreslås det å utsette flere vedtatte prosjekter ett år.

– En del av prosjektene krever litt mer arbeid før de kan behandles og startes opp. Men utsettelsene skyldes også overforbruket vi har hatt på flere av prosjektene vi har startet på, sier Steinveg.

– Når dere sier at disse prosjektene må behandles mer før de kan settes i gang, har dere da vedtatt prosjekter som ikke er gode nok?

– Jeg kan ikke uttale meg om tidligere vedtak, men vi vet at markedet er såpass presset og at der såpass store endringer at vi trenger å justere oss i forhold til endringer i markedet, sier Steinveg.

Junior-NM skøyter

Kunstisbanen i tromsdalen foreslås å legges ned i forslaget til budsjett for 2017.

Dette skjer samtidig som kommunen foreslår å satse blant annet på folkehelse, og tidlig innsats innen oppvekst-, helse- og sosialområdet.

Harmonerer de foreslåtte utsettelsene for eksempel med satsingen på folkehelse?

– Før vi legger frem et prosjekt, mener jeg prosjektet må vise det totale bildet for både nedleggelse av gammelt tilbud sett i forhold til oppbygging av det nye tilbudet.

Budsjettet skal først behandles av de enkelte sektorene før det ender i kommunestyret den 14. desember.